Arbeidsrechtadvocaat Geeke Hissink maakt overstap naar Hekkelman Advocaten

Geeke Hissink (1979) start 1 september 2018 bij Hekkelman Advocaten N.V. Met de komst van Geeke wordt de positie van het kantoor op het gebied van arbeids- en ambtenarenrecht versterkt.

Arbeidsrechtadvocaat Geeke Hissink heeft een brede advies- en procespraktijk met een focus op ambtenarenrecht en pensioenrecht. Geeke werkt voornamelijk voor overheden en non-profit instellingen zoals werkgeversorganisaties, onderwijs- en zorginstellingen. Naast de reguliere arbeidsvoorwaardelijke en (collectieve) ontslagzaken, houdt ze zich bezig met de arbeidsrechtelijke gevolgen van overgang van onderneming, opdrachtverlegging, samenwerkingsverbanden en taakoverheveling.

In de veertien jaar dat Geeke werkzaam is binnen het arbeidsrecht, is haar passie voor dit expertisegebied alleen maar verder gegroeid. "Het meest aansprekend vind ik de zaken die direct verband houden met actualiteiten. Dit zijn vaak de zaken waar de paden nog niet gebaand zijn. Er vinden bijvoorbeeld veel veranderingen plaats met betrekking tot de ambtenarenpositie, als gevolg van de taakoverhevelingen en samenwerkingen. De uitdaging is om een werkzame oplossing te vinden voor deze personele gevolgen. Daarvoor is het nodig dat je je verdiept in (de vraag van) je cliënt en ook oprecht geïnteresseerd en betrokken bent."

Wie wilt u spreken?

Testament

Voor iemand die overlijdt zonder een testament, regelt de wet wie de erfgenamen zijn. Het erfrecht houdt geen rekening met de persoonlijke situatie en omstandigheden. Wie een testament laat maken, neemt het heft in eigen hand en bepaalt zelf wie de erfgenamen zijn.

Lees meer

Natuurbescherming

In Natuurbeschermingsland is er de afgelopen jaren veel veranderd. Ook de komende jaren staat er veel te veranderen. Vaak betreft het complexe materie waarbij u een gespecialiseerde advocaat goed kunt gebruiken. Lees hier over enkele onderwerpen die het natuurbeschermingsrecht betreffen, waarbij de specialisten van Hekkelman u van dienst kunnen zijn.

Lees meer

(Collectief) Ontslagrecht

Sinds 1 juli 2015 is het ontslagrecht er niet eenvoudiger op geworden. Een werkgever moet goed beslagen ten ijs komen bij gevallen waarin ontslag aan de orde is.

Lees meer

Contracten

Vertrouwen is goed, contracteren is beter. Een contract voor een ingewikkelde projectontwikkeling, een groot bouwproject of de verhuur van gemeentelijk vastgoed, daarvoor is vaak specialistische juridische kennis nodig.

Lees meer

Huur

Een multifunctionele accommodatie, een parkeerterrein, een sportcomplex, een woning of een standplaats voor een woonwagen. Een willekeurige greep van objecten die door gemeenten en andere overheden verhuurd worden, tijdelijk of niet. Voor ieder object kunnen weer andere regels gelden. Onze specialisten zijn met die regels vertrouwd. Daardoor kunnen zij voor u van toegevoegde waarde zijn. Hoe?

Lees meer

Vacatures

Vacature ICT-medewerker

Voor ons Nijmeegse notariaat zijn wij op zoek naar een flexibele collega met interesse en deskundigheid in ICT.

Vacature Kandidaat-notaris Onroerend Goed

Ben jij een jonge kandidaat-notaris met een betrokken en kritische werkhouding en interesse voor het onroerend goedrecht? Dan is Hekkelman Notarissen op zoek naar jou!

Vacature (Gevorderd) advocaat-stagiair Openbare Orderecht

Hekkelman Advocaten is op zoek naar een (gevorderd) advocaat-stagiair openbare orderecht.

Recente blogartikelen

IBD model verwerkersovereenkomst onder de loep

IBD model verwerkersovereenkomst onder de loep

20 september 2018 Onlangs is door de Informatiebeveiligingsdienst (IBD) een standaard verwerkersovereenkomst gepubliceerd. Kennelijk vormen de reacties op de eerste publicatie van dit model aanleiding om het model te herzien, want op 12 september jl. deed de IBD een oproep tot het geven van feedback op het model teneinde...

Beveiliging persoonsgegevens: denk aan controle logbestanden!

Beveiliging persoonsgegevens: denk aan controle logbestanden!

20 september 2018 Op 20 september 2018 kwam het bericht van de Autoriteit Persoonsgegevens dat zij een dwangsom van 40.000 euro heeft ingevorderd bij de Nationale Politie. Die dwangsom is verbeurd, omdat de Nationale Politie de logbestanden niet regelmatig en proactief controleert. Om persoonsgegevens passend te beveiligen...

Onvolledig advies komt accountant duur te staan

Onvolledig advies komt accountant duur te staan

12 september 2018 Als een accountantskantoor adviseert over de bedrijfsopvolgingsregeling ('BOR') en hierbij verzuimt de gevolgen te melden die een faillissement voor de regeling kan hebben, is het kantoor volgens de rechtbank Gelderland aansprakelijk voor de schade die de klant hierdoor lijdt.

Naar blogs

Publicaties

Dga en werknemersverzekeringen: is directeur-grootaandeelhouder werknemer?

1 september 2018 Is een directeur-grootaandeelhouder (dga) die via zijn eigen bv werkt in een holding wel verzekerd voor de werknemersverzekeringen? Is de Regeling aanwijzing dga van toepassing? En hoe pakt dat arbeidsrechtelijk uit?Stel een natuurlijk persoon ('X') is als enig werknemer en statutair bestuurder in dienst...

Lees meer

Relatiebeheer

1 september 2018 De tijd dat samenwonen én huwelijk onlosmakelijk met elkaar waren verbonden, ligt al vele jaren achter ons. De maatschappij is vanaf eind jaren zestig ontzuild en sindsdien zijn nieuwe en geaccepteerde leef- en relatievormen ontstaan. De wetgever doet het echter rustig aan.

Lees meer

Wegstrepen

1 juli 2018 We doen het allemaal wel eens: verrekenen. Ik krijg nog wat van jou en jij krijgt nog wat van mij. Dat strepen we tegen elkaar weg en het verschil wordt betaald of schuldig gebleven. Maar wat als er meer dan twee betrokkenen zijn die onderling schuldverhoudingen hebben? Hoe dan te verrekenen?

Lees meer

Naar publicaties