Nieuwe salary partner ondernemingsrecht bij Hekkelman Advocaten

Hekkelman Advocaten N.V. heeft Marjan Koelemeijer per 1 oktober 2018 benoemd tot salary partner. Met haar ruime ervaring  en expertise is Marjan een sterke aanvulling voor de sectie ondernemingsrecht.

Marjan Koelemeijer is gespecialiseerd in het adviseren over en procederen in ondernemingsrechtelijke geschillen (corporate litigation) en corporate governance.  Marjan vertegenwoordigt hierbij de belangen van (grote) ondernemingen, aandeelhouders, bestuurders en commissarissen. Tot haar expertise behoren onder meer het voeren van enquêteprocedures bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam en (internationale) overnamegeschillen. Vanwege haar jarenlange ervaring fungeert Marjan ook als trusted boardroom advisor

Marjan zet vol enthousiasme haar carrière bij Hekkelman voort. "Mijn ambities en ideeën met betrekking tot de verdere focus, strategie en praktijkontwikkeling passen uitstekend bij de ambities en visie van Hekkelman: met de combinatie van een wetenschappelijke en pragmatische aanpak Hekkelman sterker profileren op het gebied van ondernemingsrecht, in het bijzonder wat betreft de geschillenbeslechting. Ik kijk er naar uit om samen met de bestaande topspecialisten vorm te geven aan de verdere groei en uitbouw van de ondernemingsrechtpraktijk. De inspirerende werkomgeving van Hekkelman waarbij de mij aansprekende kernwaarden als betrokkenheid en excellentie voorop staan, biedt daarvoor volop kansen." 
 

Nieuwe kandidaat-notaris ondernemingsrecht bij Hekkelman Notarissen

Mitchel Duits (1992) is op 1 oktober 2018 gestart als kandidaat-notaris bij Hekkelman Notarissen N.V. Mitchel is op de sectie ondernemingsrecht aan de slag gegaan.

Mitchel Duits heeft in 2017 zijn studie Notarieel Recht aan de Radboud Universiteit in Nijmegen afgerond en heeft sindsdien als kandidaat-notaris praktijkervaring opgedaan binnen het ondernemingsrecht. Hij houdt zich onder andere bezig met oprichtingen, aandelenoverdrachten, statutenwijzigingen, fusies en splitsingen van rechtspersonen. Hij staat zowel de beginnende als de meer ervaren ondernemer hierin bij.

Mitchel haalt veel voldoening uit het adviseren van ondernemers. "Ondernemers verwachten een bepaalde mate van betrokkenheid. Deze betrokkenheid gaat verder dan slechts het geven van juridisch advies. Iedere onderneming en ieder vraagstuk is anders. Geen antwoord is hetzelfde. Ik streef ernaar om een oprechte en loyale sparringpartner te zijn voor mijn cliënten. Ik wil de cliënten van Hekkelman dan ook op een zo hoog mogelijk niveau bijstaan."

Wie wilt u spreken?

Meststoffenregelgeving

In het mest(stoffen)recht gaat het onder meer over mestboetes en over de vraag of de gebruiksnormen dierlijke meststoffen, stikstof en fosfaat zijn overschreden. Maar ook de vaststelling van de melkveefosfaatreferentie voor melkveebedrijven – en straks de vaststelling van fosfaatrechten – is een belangrijk thema. Mestzaken worden in hoogste instantie behandeld door het College van Beroep voor het bedrijfsleven. Ook als het gaat om het mest(stoffen)recht weet Hekkelman van de hoed en de rand.

Lees meer

Gebiedsontwikkeling

Gebiedsontwikkeling staat voor de ontwikkeling van één of meer functies zoals wonen, bedrijvigheid, detailhandel, recreatie, natuur en infrastructuur, of een combinatie daarvan. Vaak is gebiedsontwikkeling zeer complex, bijvoorbeeld door de ligging nabij een natuurgebied, of door het grote aantal belanghebbenden. De advocaten van Hekkelman zijn gespecialiseerd in alle juridische aspecten van gebiedsontwikkeling. Het gaat daarbij onder meer om hun kennis van en ervaring in de relevante civielrechtelijke leerstukken en omgevingsrecht, maar ook in vraagstukken in het natuurbeschermingsrecht, aanbestedingsrecht, staatssteunrecht en bouwrecht.

Lees meer

Trouwen & geregistreerd partnerschap

Een relatie, samenwonen en daarna: trouwen? Wat verandert er nu eigenlijk door het ja-woord? De wet regelt de gevolgen van een huwelijk, maar is dit ook uw bedoeling? Wat zijn huwelijkse voorwaarden? En wat is een geregistreerd partnerschap?

Lees meer

Testament

Voor iemand die overlijdt zonder een testament, regelt de wet wie de erfgenamen zijn. Het erfrecht houdt geen rekening met de persoonlijke situatie en omstandigheden. Wie een testament laat maken, neemt het heft in eigen hand en bepaalt zelf wie de erfgenamen zijn.

Lees meer

Contracten

Vertrouwen is goed, contracteren is beter. Een contract voor een ingewikkelde projectontwikkeling, een groot bouwproject of de verhuur van gemeentelijk vastgoed, daarvoor is vaak specialistische juridische kennis nodig.

Lees meer

Vacatures

Vacature Kandidaat-notaris Onroerend Goed

Ben jij een jonge kandidaat-notaris met een betrokken en kritische werkhouding en interesse voor het onroerend goedrecht? Dan is Hekkelman Notarissen op zoek naar jou!

Vacature Advocaat grondzaken

De sectie Vastgoed & Overheid van Hekkelman Advocaten is op zoek naar een ervaren advocaat grondzaken

Recente blogartikelen

Overtredersvriendelijk stappenplan in handhavingsbeleid: is er sprake van onredelijk beleid?

Overtredersvriendelijk stappenplan in handhavingsbeleid: is er sprake van onredelijk beleid?

18 oktober 2018 Aardig wat gemeenten voeren handhavingsbeleid. In dit beleid wordt, in de kern, aangegeven op welke wijze gereageerd wordt op overtredingen van wettelijke voorschriften. Op 10 oktober 2018 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een voor de handhavingspraktijk interessante uitspraak...

PAS-uitspraak Hof van Justitie op 7 november 2018

PAS-uitspraak Hof van Justitie op 7 november 2018

28 september 2018 Op 17 mei 2017 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie over, kort samengevat, de verenigbaarheid van het Programma Aanpak Stikstof met de Habitatrichtlijn. Inmiddels is bekend dat het Hof van Justitie op 7 november 2018 arrest zal...

IBD model verwerkersovereenkomst onder de loep

IBD model verwerkersovereenkomst onder de loep

20 september 2018 Onlangs is door de Informatiebeveiligingsdienst (IBD) een standaard verwerkersovereenkomst gepubliceerd. Kennelijk vormen de reacties op de eerste publicatie van dit model aanleiding om het model te herzien, want op 12 september jl. deed de IBD een oproep tot het geven van feedback op het model teneinde...

Naar blogs

Publicaties

Paardenmeisjes

1 oktober 2018 Achter zijn woonboerderij houdt een paardenliefhebber hobbymatig twee paarden. Op een dag melden zich drie jonge meisjes bij hem met de vraag of zij de paarden mogen verzorgen. Alle drie hebben ze ervaring met paardrijden. Daar had de paardenhouder wel oren naar. Met de moeder van één van de meisjes...

Lees meer

De Patroon

1 oktober 2018 In deze rubriek wordt een advocaat geïnterviewd over de ervaringen met en de visie op het patronaat, ditmaal mr. R. Benhadi van Hekkelman advocaten & notarissen in Nijmegen.

Lees meer

Relatiebeheer

1 september 2018 De tijd dat samenwonen én huwelijk onlosmakelijk met elkaar waren verbonden, ligt al vele jaren achter ons. De maatschappij is vanaf eind jaren zestig ontzuild en sindsdien zijn nieuwe en geaccepteerde leef- en relatievormen ontstaan. De wetgever doet het echter rustig aan.

Lees meer

Naar publicaties