Wie wilt u spreken?

Gebiedsontwikkeling

Gebiedsontwikkeling staat voor de ontwikkeling van één of meer functies zoals wonen, bedrijvigheid, detailhandel, recreatie, natuur en infrastructuur, of een combinatie daarvan. Vaak is gebiedsontwikkeling zeer complex, bijvoorbeeld door de ligging nabij een natuurgebied, of door het grote aantal belanghebbenden. De advocaten van Hekkelman zijn gespecialiseerd in alle juridische aspecten van gebiedsontwikkeling. Het gaat daarbij onder meer om hun kennis van en ervaring in de relevante civielrechtelijke leerstukken en omgevingsrecht, maar ook in vraagstukken in het natuurbeschermingsrecht, aanbestedingsrecht, staatssteunrecht en bouwrecht.

Lees meer

Privacy op de werkvloer

Van aanstelling tot ontslag. Tijdens iedere fase zijn er belangrijke privacy-aspecten waarmee werknemer en werkgever rekening moeten houden. Het begint bij de screening en het sollicitatiegesprek en eindigt mogelijk bij het ontslag met gebruikmaking van gecontroleerde e-mails.

Lees meer

Contracten

Vertrouwen is goed, contracteren is beter. Een contract voor een ingewikkelde projectontwikkeling, een groot bouwproject of de verhuur van gemeentelijk vastgoed, daarvoor is vaak specialistische juridische kennis nodig.

Lees meer

Bedrijfsovername & fusie

Ondernemers, investeerders, strategische partijen en hun trusted advisors zijn bij ons aan het juiste adres voor juridische ondersteuning bij de verkoop van een bedrijf of bedrijfsonderdeel, een participatie of een aankoop. Kennis van zaken, heldere communicatie, verwachtingsmanagement en goede samenwerking in het multidisciplinaire team zijn naar onze mening de basis voor een succesvolle en vlotte afronding van dit intensieve traject.

Lees meer

Huur

Een multifunctionele accommodatie, een parkeerterrein, een sportcomplex, een woning of een standplaats voor een woonwagen. Een willekeurige greep van objecten die door gemeenten en andere overheden verhuurd worden, tijdelijk of niet. Voor ieder object kunnen weer andere regels gelden. Onze specialisten zijn met die regels vertrouwd. Daardoor kunnen zij voor u van toegevoegde waarde zijn. Hoe?

Lees meer

Vacatures

Vacature Senior advocaat omgevingsrecht

Wij zijn op zoek naar een senior advocaat-medewerker met ruime (7+ jaar) aantoonbare ervaring in het voeren van een (eigen) bestuursrechtelijke/omgevingsrechtelijke praktijk.

Vacature Advocaat-medewerker omgevingsrecht

Wij zijn op zoek naar een ervaren advocaat-medewerker met 4 tot 7 jaar ervaring in een bestuursrechtelijke/omgevingsrechtelijke praktijk.

Vacature Advocaat-stagiair omgevingsrecht

Wij zijn op zoek naar een advocaat-stagiair met aantoonbare affiniteit met het omgevingsrecht.

Recente blogartikelen

AVG & AP (deel 4): controleren van werknemers, mag dat?

AVG & AP (deel 4): controleren van werknemers, mag dat?

21 maart 2019 Werkgevers hebben veel mogelijkheden om allerlei gegevens over hun personeel te verzamelen, bijvoorbeeld via cameratoezicht, e-mail en internetgebruik, track and trace systemen en toegangspoortcontrole. Deze gegevens kunnen voor verschillende doelen worden gebruikt, waaronder het controleren van werknemers. Dit...

Herstel (eenvoudig) gebrek: foutje, bedankt!

Herstel (eenvoudig) gebrek: foutje, bedankt!

20 maart 2019 Aanbesteden is een zaak van precisie. Bij het inschrijven op een aanbesteding wordt er dan ook een grote mate van zorgvuldigheid van de inschrijver gevraagd. Er moeten allerlei formulieren, plannen en documenten worden ingediend, waarbij het niet ongebruikelijk is dat zelfs het aantal te gebruiken pagina’s,...

Kruimelgevallenlijst: nieuw gebruik of gebruikswijziging van het aansluitend terrein?

Kruimelgevallenlijst: nieuw gebruik of gebruikswijziging van het aansluitend terrein?

18 maart 2019 Is het gebruik van de achter een hotel gelegen tuin als terras 'nieuw gebruik' of een 'gebruikswijziging van het bij het hotel behorende aansluitend terrein'? Voor deze vraag zag de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: 'de Afdeling') zich gesteld in de zaak die heeft geleid...

Naar blogs

Publicaties

AbRS 1 februari 2019, TvAR 2019/5976 (Aalten): Nbw-vergunning. Stikstofdepositie.

1 maart 2019 Bij uitspraak van 14 september 2016 heeft de voorzieningenrechter bij wijze van voorlopige voorziening het besluit van de raad van de gemeente Aalten van 19 april 2016 tot vaststelling van het bestemmingsplan "Landelijk gebied 2015" geschorst wat betreft de plandelen met de aanduiding "intensieve...

Lees meer

Podcast: Monique Hennekens over privacy in de afvalbranche

26 februari 2019 Gemeenten worden geconfronteerd met allerlei privacy vraagstukken. Niet alleen vraagstukken die werden opgeworpen door de Arnhemse afvalpaszaak, maar ook vraagstukken in het kader van de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.De NVRD heeft in samenwerking met Hekkelman advocaten...

Lees meer

Creatief met aandelen

1 februari 2019 Vanaf 1 oktober 2012 (invoering Flex BV wetgeving) kent het BV-recht de mogelijkheid van stemrechtloze en winstrechtloze aandelen. In combinatie met de reeds bestaande soorten aandelen biedt dat voor creatieve ondernemers en adviseurs een grote variëteit aan mogelijkheden.Welke soorten aandelen werden...

Lees meer

Naar publicaties