Aanbestedingsrecht

Aanbesteden is een vak apart. Het vergt niet alleen kennis van de toepasselijke wet- en regelgeving en jurisprudentie, maar ook van inkooptechnieken en van de materie die wordt aanbesteed. Onze experts wijzen je graag de weg in het aanbestedingsrechtelijke web van regels, formaliteiten en strakke, soms fatale, termijnen. Ze adviseren en ze staan je zo nodig ook bij in juridische procedures.

Veelgestelde vragen over aanbestedingen

 • Een belangrijk uitgangspunt hierbij is: heb ik te maken met een overheidsopdracht of een concessieopdracht in de zin van de aanbestedingswet-en regelgeving?

 • Wij krijgen vaak de vraag van cliënten of en zo ja in hoeverre het mogelijk is om een contract dat is aanbesteed tijdens de looptijd te wijzigen. De Aanbestedingswet 2012 biedt daarvoor de nodige mogelijkheden. Onze juristen hebben ook daar ruime ervaring mee.

 • Ja, we worden regelmatig gevraagd door overheden om te helpen bij een discussie met de accountant in het kader van de (rechtmatigheids-) controle van de jaarrekening (zijn bepaalde uitgaven vanuit aanbestedingsrechtelijk perspectief te verantwoorden?).

 • Onze juristen hebben specifieke kennis van en ervaring met bijvoorbeeld aanbestedingen in de taxi-/vervoersbranche, de afvalbranche, het sociaal domein (Wmo, Jeugdwet, Participatiewet), op het vlak van ICT, (duurzame) energie, etc.

 • Onze juristen hebben specifieke kennis van en ervaring met bijvoorbeeld aanbestedingen in de taxi-/vervoersbranche, de afvalbranche, het sociaal domein (Wmo, Jeugdwet, Participatiewet), op het vlak van ICT, (duurzame) energie, etc.

 • We werken vooral voor aanbestedende diensten, maar ook voor inschrijvers op aanbestedingsprocedures.

 • Op het moment dat je kwalificeert als aanbestedende dienst.

 • Voorbeelden van uitzonderingen waarop regelmatig een beroep wordt gedaan zijn:
  1. Is er sprake van maar 1 partij of onderneming die in staat is om de opdracht uit te voeren?
  2. Is een beroep mogelijk op de quasi-inhouse uitzondering?

Staat je vraag er niet bij? Neem contact met ons op.

Duidelijk Hekkelman.