Aansprakelijkheid in de agrarische sector

Onze specialisten hebben ruime ervaring met aansprakelijkheidskwesties in de agrarische sector en voorzien je graag van advies. Het liefst om aansprakelijkheidsrisico’s te voorkomen, maar uiteraard ook als er onverhoopt sprake is van schade.

Waar gehakt wordt, vallen spaanders. Dat is in de agrarische sector niet anders. Agrarisch ondernemers kunnen op verschillende manieren te maken krijgen met schade. Bijvoorbeeld als zij zelf schade lijden door de levering van verkeerd voer of door de levering van een gebrekkige machine. Aan de andere kant kunnen zij ook aansprakelijk worden gesteld voor schade. Bijvoorbeeld als de geleverde producten volgens de afnemer niet voldoen.

Schade in de agrarische sector

Schades lopen dan al snel in de papieren. Het is daarom goed om je bewust te zijn van de risico’s en deze waar nodig te voorkomen of uit te sluiten. Voorkomen is immers beter dan genezen. Als je toch met schade te maken krijgt, loont het om in een vroeg stadium juridisch advies in te winnen.

Veelgestelde vragen over aansprakelijkheid in de agrarische sector

  • Agrarisch ondernemers kunnen op veel verschillende manieren met aansprakelijkheid te maken krijgen. Ze kunnen schade lijden en degene die daarvoor verantwoordelijk is aansprakelijk willen stellen. Maar ze kunnen ook aansprakelijk worden gesteld voor schade. Onze advocaten behandelen uiteenlopende aansprakelijkheidskwesties binnen de agrarische sector. Voorbeelden daarvan zijn schade als gevolg van onjuist gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, de levering van een gebrekkige stal en melkmachine en onjuiste adviezen van adviseurs, zoals de voerleverancier en de veearts. Aan de andere kant behandelen we ook kwesties voor agrarisch ondernemers die aansprakelijk zijn gesteld voor schade. Bijvoorbeeld omdat de geleverde dieren achteraf ziek blijken te zijn of de geleverde eieren achteraf een verboden stof blijken te bevatten. Onze advocaten hebben gevoel voor de sector en kunnen daardoor snel schakelen. Dat levert agrarisch ondernemers een flink voordeel op in deze kwesties, waarin de (financiële) belangen vaak groot zijn.

  • Scheurvorming in een stal door een constructieve fout, dure machines die snel na aankoop kapotgaan en zieke dieren vanwege de levering van onjuist voer. Kortom: door een fout van je leverancier lijd jij schade. Meld schade zo snel mogelijk bij de leverancier en zoek samen naar een oplossing. Kom je er niet uit? Wacht dan niet te lang met het inschakelen van een advocaat. Zo kun je er gezamenlijk voor zorgen dat jouw rechten worden veiliggesteld en loop je het minste risico.

    Snel handelen is belangrijk om meer schade te voorkomen. Zorg dat je een dossier opbouwt en bewijslast verzamelt. Denk hierbij aan gespreksverslagen met je leveranciers, het opslaan van e-mails en andere correspondentie en het maken van duidelijke foto’s of video’s van de schade.

    Er in goed overleg uitkomen met je leverancier verdient vrijwel altijd de voorkeur. Zo kun je in de toekomst zaken blijven doen. Toch is het slim om vooraf advies van een advocaat in te winnen. Gezamenlijk bepaal je de strategie. Zo voorkom je escalatie van het conflict met je leverancier en nog meer schade.

  • Als je aansprakelijk wordt gesteld, is de andere partij van mening dat jij aansprakelijk bent voor schade die hij of zij heeft geleden. Het is belangrijk om dit direct melden bij je aansprakelijkheidsverzekering. Reageer niet zelf op de andere partij, daardoor kan je juridische positie verslechteren. Schakel direct een advocaat in die gespecialiseerd is in aansprakelijkheidszaken in de agrarische sector om je juridische positie duidelijk te krijgen.

Meer vragen over agrarisch recht? Neem contact met ons op.

Duidelijk Hekkelman.