Agrarisch omgevingswet

Het agrarisch omgevingsrecht is complex en technisch van aard. Daarnaast veranderen de regels vrijwel continu en is er sprake van een toename van conflicterende belangen in het buitengebied. Het is dus belangrijk om je goed te laten adviseren door een advocaat. Wij houden je op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen.

Nederlandse buitengebied

Het Nederlandse buitengebied is continu in ontwikkeling. Er zijn veel verschillende functies die een plaats moeten krijgen. Denk bijvoorbeeld aan agrarische bedrijvigheid, maar ook aan natuur en recreatie. Vanwege de schaarse ruimte in Nederland en het buitengebied moet goed worden nagedacht over het gebruik van de openbare ruimte.

Daarvoor zijn veel – vaak complexe – wetten en regels opgesteld. Het gaat bijvoorbeeld om regels over natuurbescherming, regels rondom milieu, gezondheid en (dieren)welzijn en ruimtelijke regels in het bestemmingsplan. Boeren die ondernemen in het buitengebied of bijvoorbeeld hun bedrijf willen ontwikkelen, krijgen er hoe dan ook mee te maken.

Agrarisch ondernemers

Ondernemen is vooruitzien. Dat geldt ook voor ondernemers in het buitengebied, bijvoorbeeld als zij hun bedrijf willen ontwikkelen. Voor agrarisch ondernemers is in het bijzonder van belang dat zij hun vergunningen op orde hebben, dat hun bedrijf past binnen het bestemmingsplan en dat zij voldoen aan de wetten en regels die zijn opgesteld ten behoeve van de fysieke leefomgeving.

Juridisch advies omgevingswet in de agrarische sector

Je kunt bij ons terecht met vragen over vergunningen, over wat wel en niet mag volgens het bestemmingsplan en over je vergunningenbestand. Daardoor kan jij rustig boeren. Als er onverhoopt een procedure moet worden gevoerd, bijvoorbeeld omdat het bestemmingsplan wordt gewijzigd, dan staan we ook graag voor je klaar. De advocaten van Hekkelman zijn gespecialiseerd in ruimtelijke vraagstukken in de agrarische sector en helpen je op weg.

Veelgestelde vragen over het agrarisch omgevingsrecht

  • De uitbreiding van een veehouderij wordt getoetst aan veel verschillende wetten en regels. Er wordt bijvoorbeeld beoordeeld of de uitbreiding past binnen het bestemmingsplan en binnen de provinciale regels, of wordt voldaan aan de geldende milieuregels en of de uitbreiding eventuele natuurgebieden rondom de veehouderij niet aantast. Uitbreidingen van een veehouderij zijn vaak lange en juridisch lastige trajecten. Het loont om je in een vroeg stadium te laten adviseren over de juridische aspecten. Neem daarvoor contact op met onze professionals. Hekkelman advocaten heeft jarenlange ervaring met de ontwikkeling van veehouderijen en kan je adviseren over de kansen, risico’s en valkuilen van het project.

  • Zonder omgevingsvergunning is het niet toegestaan om een agrarisch bedrijf te exploiteren. Op een dreigende intrekking of wijziging van de vergunning dient dus direct actie te worden ondernomen. Neem contact op met een advocaat en laat je adviseren over de juridische vervolgstappen. Nietsdoen of te laat actie ondernemen, kan betekenen dat je niets meer tegen het intrekken of wijzigen van de vergunning kunt doen.

Staat je vraag er niet bij? Neem contact met ons op.

Duidelijk Hekkelman.