Agrarische contracten

Of het nou gaat om koopovereenkomsten voor agrarische grond, de lease van productierechten of een voergeldovereenkomst. Wij zijn er dagelijks mee bezig. Laat agrarische contracten opstellen of beoordelen door een advocaat als fundament voor een goede samenwerking. Heb je een meningsverschil over een contract, neem dan ook contact met ons op. De specialisten van Hekkelman helpen je graag.

Onderling vertrouwen is de basis voor iedere goede samenwerking. Dat is in de agrarische sector niet anders. Meer dan in andere sectoren zijn de boeren van het gezegde: een man een man, een woord een woord. Meningsverschillen worden in goed overleg aan de keukentafel opgelost.

Laat afspraken op papier zetten en voorkom discussies

Toch zien wij steeds vaker dat boeren er gezamenlijk niet uitkomen en naar een advocaat stappen. Als er alleen mondelinge afspraken zijn gemaakt, is je juridische positie vaak lastig in te schatten. Het loont daarom om afspraken op papier te zetten.

Dat is geen motie van wantrouwen tegen de andere partij, maar geeft juist een sterke basis voor een duidelijke en langdurige samenwerking. Daarbij zijn alle partijen gebaat.

Onze advocaten zijn als geen ander thuis in de wereld van agrarische overeenkomsten.

Veelgestelde vragen over agrarische contracten

  • Vaak wordt er gedacht dat mondelinge afspraken voldoende zijn of dat je op die manier nergens aan vastzit. Dat is niet het geval: mondelinge afspraken gelden ook. Lastige situaties ontstaan juist als partijen van mening verschillen over een mondelinge overeenkomst. Het is dan veel ingewikkelder aan te tonen wat partijen van elkaar mogen verwachten. Juist door niets op papier te zetten, loop je juridische risico’s. Die risico’s kun je benoemen in een overeenkomst, waardoor voor alle partijen duidelijk is waar zij staan. Voorkomen is immers beter dan genezen.

    Een goed contract voorkomt vervelende juridische procedures met hoge kosten. Investeren in een goed contract, betaalt zich later dus uit. Laat jezelf daarom vanaf het begin van de onderhandelingen over een contract bijstaan door een advocaat die gespecialiseerd is in agrarisch recht.

  • Overeenkomsten zijn overeenkomsten, of die nu mondeling of schriftelijk worden gesloten. Dat betekent dat je dus ook aan een mondelinge overeenkomst kan worden gehouden. De nakoming van mondelinge overeenkomsten is wel lastiger afdwingbaar als partijen van mening verschillen over wat er is afgesproken. Als er niets op papier staat, is immers de vraag wat er nu eigenlijk is afgesproken. Bewijstechnisch zijn hier de gevaren voor degene die een bepaalde afspraak moet bewijzen. Dat kan zeer nadelig uitpakken. Meningsverschillen over mondelinge overeenkomsten leveren vaak lastige juridische procedures op. Zorg dat je niet in dergelijke discussies beland en leg afspraken dus goed vast.

  • Agrarisch ondernemers krijgen regelmatig te maken met allerlei contracten. Of dat nou een contract is met een toeleverancier of een adviseur of een contract voor de koop van een machine. Toch is contracten lezen en begrijpen geen alledaagse kost. Van een boer kan niet verwacht worden dat hij alle nuances van een contract op waarde kan schatten. Het is wel belangrijk om aandacht te besteden aan contracten en alles wat erin staat. Zeker als de andere partij een contract voorlegt en als er grote (financiële) belangen spelen. Daarmee voorkom je onnodige risico’s als er later verschillen van mening tussen partijen ontstaan.

  • Als klanten, leveranciers of andere samenwerkingspartners de afspraken niet nakomen zoals vastgelegd in het contract, dan noemen we dat contractbreuk. Juridisch wordt contractbreuk wanprestatie genoemd. De eerste stap is overleggen met de partij waarmee je het contract hebt gesloten. Een gezamenlijke oplossing verdient uiteraard de voorkeur. Komen jullie er niet uit? Dan loont het om advies te vragen aan een advocaat. De advocaat kan jouw contractuele positie inschatten en kansen en risico’s van de overeenkomst benoemen. Blijft een gezamenlijke oplossing uit? Dan kan nakoming van de overeenkomst bij de rechter worden afgedwongen.

Staat je vraag er niet bij? Neem contact met ons op.

Interesse in onze andere expertises?

Duidelijk Hekkelman.