Bodemverontreiniging

Asbest, bestrijdingsmiddelen of chemische stoffen zijn vaak de oorzaak van bodem- en grondwaterverontreining. De bodem is een duurzaam productiemiddel voor boeren. Behoud van een goede bodem en bodemkwaliteit is van levensbelang. Toch volgt uit onderzoeken dat de bodemkwaliteit in Nederland verslechtert. Dat is een grote bedreiging voor de toekomst van de Nederlandse landbouw.

Bodem- en grondwaterverontreiniging kunnen agrarische bedrijven en hun ontwikkeling (ver)hinderen. Schade loopt al snel in de papieren. Het saneren van verontreiniging is vaak kostbaar en levert ingewikkelde juridische vragen op. Denk bijvoorbeeld aan vragen over aansprakelijkheid voor de schade en wat de juridische consequenties zijn van bodemverontreiniging.

Verontreiniging kan al lang aanwezig kan zijn; wat moet je doen?

Stuk voor stuk lastige vragen, omdat verontreiniging al lang aanwezig kan zijn, waardoor onduidelijk is wie de veroorzaker is. Onze specialisten geven je graag advies over de mogelijkheden als je met bodemverontreiniging te maken krijgt.

Veelgestelde vragen over bodemverontreiniging

  • Veiligheid eerst! Afhankelijk van het type verontreiniging, kan dit een grote impact op je gezondheid hebben. Denk bijvoorbeeld aan verontreiniging door asbest. Het is belangrijk om een specialist in te schakelen die de mate van bodemverontreiniging onderzoekt. Ook is het belangrijk om erachter te komen wie hiervoor aansprakelijk is, om hierop de schade die je lijdt te verhalen. Een advocaat kan je hierbij helpen.

  • Het is belangrijk een dossier op te bouwen. Verzamel zo veel mogelijk informatie over de verontreiniging. Denk bijvoorbeeld aan foto’s, videomateriaal, onderzoeksresultaten en correspondentie. Raadpleeg ook een advocaat om jouw juridische positie in te schatten. Een advocaat kan je helpen met de contacten met de veroorzaker van de verontreiniging. Kom je er niet in goed overleg uit? Dan kan een advocaat je adviseren over een juridische procedure. De advocaten van Hekkelman hebben veel ervaring met dergelijke procedures en kunnen je positie goed inschatten.

  • Ook hier geldt: je gezondheid staat voorop. Laat een deskundige vaststellen wat de risico’s zijn van de aangetroffen asbest. Bouw ook in dit geval een dossier op en bewaar alle correspondentie. Lijd je schade door de aangetroffen asbest? Dan is het goed om je te laten adviseren over het verhalen van de schade. Onze specialisten zijn je daarbij graag van dienst. Ga op zoek naar de verantwoordelijke en bouw in de tussentijd een dossier op. Een advocaat kan je hiermee helpen.

  • Het is belangrijk om hiervan direct melding maken. Vrijgekomen asbest zorgt niet alleen voor een gevaar voor je eigen gezondheid, maar ook die van je omgeving. Ga niet zelf aan de slag met het opruimen van de asbest, maar neem contact op met een bedrijf dat daarin is gespecialiseerd. Daarnaast verdient het aanbeveling om direct contact op te nemen met je verzekeraar om de schade te melden. Lijd je schade omdat asbest op jouw grond terecht is gekomen na een brand bij iemand anders? Laat je dan adviseren over de mogelijkheden om de schade te verhalen.

Staat je vraag er niet bij? Neem contact met ons op.

Duidelijk Hekkelman.