Bodemverontreiniging

Asbest, bestrijdingsmiddelen of chemische stoffen zijn vaak de oorzaak van bodem- en grondwaterverontreining. De bodem is een duurzaam productiemiddel voor boeren. Behoud van een goede bodem en bodemkwaliteit is van levensbelang. Toch volgt uit onderzoeken dat de bodemkwaliteit in Nederland verslechtert. Dat is een grote bedreiging voor de toekomst van de Nederlandse landbouw.

Bodem- en grondwaterverontreiniging kunnen agrarische bedrijven en hun ontwikkeling (ver)hinderen. Schade loopt al snel in de papieren. Het saneren van verontreiniging is vaak kostbaar en levert ingewikkelde juridische vragen op. Denk bijvoorbeeld aan vragen over aansprakelijkheid voor de schade en wat de juridische consequenties zijn van bodemverontreiniging.

Verontreiniging kan al lang aanwezig kan zijn; wat moet je doen?

Stuk voor stuk lastige vragen, omdat verontreiniging al lang aanwezig kan zijn, waardoor onduidelijk is wie de veroorzaker is. Onze specialisten geven je graag advies over de mogelijkheden als je met bodemverontreiniging te maken krijgt.

Veelgestelde vragen over bodemverontreiniging

 • Veiligheid eerst! Afhankelijk van het type verontreiniging, kan dit een grote impact op je gezondheid hebben. Denk bijvoorbeeld aan verontreiniging door asbest. Het is belangrijk om een specialist in te schakelen die de mate van bodemverontreiniging onderzoekt. Ook is het belangrijk om erachter te komen wie hiervoor aansprakelijk is, om hierop de schade die je lijdt te verhalen. Een advocaat kan je hierbij helpen.

 • Het is belangrijk een dossier op te bouwen. Verzamel zo veel mogelijk informatie over de verontreiniging. Denk bijvoorbeeld aan foto’s, videomateriaal, onderzoeksresultaten en correspondentie. Raadpleeg ook een advocaat om jouw juridische positie in te schatten. Een advocaat kan je helpen met de contacten met de veroorzaker van de verontreiniging. Kom je er niet in goed overleg uit? Dan kan een advocaat je adviseren over een juridische procedure. De advocaten van Hekkelman hebben veel ervaring met dergelijke procedures en kunnen je positie goed inschatten.

 • Ook hier geldt: je gezondheid staat voorop. Laat een deskundige vaststellen wat de risico’s zijn van de aangetroffen asbest. Bouw ook in dit geval een dossier op en bewaar alle correspondentie. Lijd je schade door de aangetroffen asbest? Dan is het goed om je te laten adviseren over het verhalen van de schade. Onze specialisten zijn je daarbij graag van dienst. Ga op zoek naar de verantwoordelijke en bouw in de tussentijd een dossier op. Een advocaat kan je hiermee helpen.

 • Het is belangrijk om hiervan direct melding maken. Vrijgekomen asbest zorgt niet alleen voor een gevaar voor je eigen gezondheid, maar ook die van je omgeving. Ga niet zelf aan de slag met het opruimen van de asbest, maar neem contact op met een bedrijf dat daarin is gespecialiseerd. Daarnaast verdient het aanbeveling om direct contact op te nemen met je verzekeraar om de schade te melden. Lijd je schade omdat asbest op jouw grond terecht is gekomen na een brand bij iemand anders? Laat je dan adviseren over de mogelijkheden om de schade te verhalen.

Staat je vraag er niet bij? Neem contact met ons op.

Interesse in een van onze andere expertises?

 • Agrarisch recht

  De juridische uitdagingen in de agrarische sector zijn groot. Hekkelman staat boeren bij op alle juridische vlakken die van belang zijn. Of het nu gaat om een vergunning of bestemmingsplan of om een overeenkomst of schade. Dat is wat de boer van ons mag verwachten.
 • Agrarische contracten

  Of het nou gaat om koopovereenkomsten voor agrarische grond, de lease van productierechten of een voergeldovereenkomst. Wij zijn er dagelijks mee bezig. Laat agrarische contracten opstellen of beoordelen door een advocaat als fundament voor een goede samenwerking. Heb je een meningsverschil over een contract, neem dan ook contact met ons op. De specialisten van Hekkelman helpen je graag.
 • Agrarisch omgevingsrecht

  Het agrarisch omgevingsrecht is complex en technisch van aard. Daarnaast veranderen de regels vrijwel continu en is er sprake van een toename van conflicterende belangen in het buitengebied. Het is dus belangrijk om je goed te laten adviseren door een advocaat.
 • Onteigening

  De aanleg van een nieuwe snelweg, uitbreidingslocaties voor woningbouw, rivierverruiming of onteigening ten behoeve van natuur. Vooral de laatste is op dit moment prominent in het nieuws. De overheid wil boeren in de buurt van kwetsbare natuurgebieden onteigenen om zo de natuur meer ruimte te geven.
 • Stikstof

  Op het gebied van natuurbescherming is er de afgelopen jaren veel veranderd. En ook de komende jaren staat het nodige te gebeuren. Vaak betreft het complexe materie, zoals het stikstofdossier. Een gespecialiseerde advocaat die jou kan bijstaan om deze veranderingen (juridisch) het hoofd te bieden, heeft daarom een enorme waarde.
 • Volksgezondheid

  Er bestaan veel zorgen over de gevolgen van de landbouw voor de volksgezondheid. Zo is er veel te doen over de volksgezondheidsrisico’s van veehouderijen, maar ook over bijvoorbeeld spuitzones. Toch is er nog veel onduidelijk.

Duidelijk Hekkelman.