Dierenwelzijn

Dieren staan centraal in een veehouderij. Voor veehouders is het belangrijk dat het goed gaat met hun dieren. Maar wat als een fout van een ander ervoor zorgt dat het niet goed gaat met je dieren? Bijvoorbeeld als gevolg van onjuiste adviezen, de levering van het verkeerde voer of de toediening van een fout medicijn. Deze gevallen leveren lastige aansprakelijkheidskwesties op, waar de hulp van een agrarisch-juridisch expert nodig is. Hekkelman heeft deze expertise in huis.

In het huidige streven naar een duurzame veehouderij wordt dierenwelzijn steeds belangrijker. Houders van dieren moeten voldoen aan veel regels voor verzorging, huisvesting en vervoer van dieren. De overheid houdt streng toezicht op dierenwelzijnsregels.

Antwoord op jouw juridische vragen over dierenwelzijn

In de dagelijkse praktijk controleert de NVWA veehouders, vervoerders en slachterijen veelvuldig op de naleving van regels voor dierenwelzijn. Diverse juridische vragen zijn van betekenis. Wat vereist het ‘Besluit houders van dieren‘ bijvoorbeeld van mij? Hoe ga je het beste met de controles van de NVWA om? Moet ik verplicht meewerken aan die controles? Welke bevoegdheden heeft de NVWA? Wat kan ik doen als mij een dwangsom wordt opgelegd? Kan zowel bestuursrechtelijk, als strafrechtelijk worden gehandhaafd? En kan overtreding ook leiden tot een randvoorwaardenkorting? Hoe kan ik daartegen opkomen?

Onze specialisten kunnen je helpen bij deze en vele andere vragen.

Vragen over dierenwelzijn? Neem contact met ons op.

Duidelijk Hekkelman.