Dierenwelzijn

Dieren staan centraal in een veehouderij. Voor veehouders is het belangrijk dat het goed gaat met hun dieren. Maar wat als een fout van een ander ervoor zorgt dat het niet goed gaat met je dieren? Bijvoorbeeld als gevolg van onjuiste adviezen, de levering van het verkeerde voer of de toediening van een fout medicijn. Deze gevallen leveren lastige aansprakelijkheidskwesties op, waar de hulp van een agrarisch-juridisch expert nodig is. Hekkelman heeft deze expertise in huis.

In het huidige streven naar een duurzame veehouderij wordt dierenwelzijn steeds belangrijker. Houders van dieren moeten voldoen aan veel regels voor verzorging, huisvesting en vervoer van dieren. De overheid houdt streng toezicht op dierenwelzijnsregels.

Antwoord op jouw juridische vragen over dierenwelzijn

In de dagelijkse praktijk controleert de NVWA veehouders, vervoerders en slachterijen veelvuldig op de naleving van regels voor dierenwelzijn. Diverse juridische vragen zijn van betekenis. Wat vereist het ‘Besluit houders van dieren‘ bijvoorbeeld van mij? Hoe ga je het beste met de controles van de NVWA om? Moet ik verplicht meewerken aan die controles? Welke bevoegdheden heeft de NVWA? Wat kan ik doen als mij een dwangsom wordt opgelegd? Kan zowel bestuursrechtelijk, als strafrechtelijk worden gehandhaafd? En kan overtreding ook leiden tot een randvoorwaardenkorting? Hoe kan ik daartegen opkomen?

Onze specialisten kunnen je helpen bij deze en vele andere vragen.

Vragen over dierenwelzijn? Neem contact met ons op.

Interesse in een van onze andere expertises?

  • Fosfaatrechten

    In januari 2018 introduceerde de overheid een stelsel van fosfaatrechten voor de melkveehouderij. Het stelsel beoogt de overheid de fosfaatproductie onder het productieplafond uit de derogatievoorwaarden te brengen. Dat heeft veel impact op de bedrijfsvoering van een melkveehouderij. En leidt tot complexe juridische vraagstukken. Onze specialisten volgen de ontwikkelingen in de melkveehouderij op de voet en helpen je graag verder.
  • Productierechten

    Boeren die willen uitbreiden, hebben productierechten nodig. Dat kan bijvoorbeeld door het kopen of leasen van productierechten. Het is aan te raden om dergelijke transacties goed op papier te zetten. Op die manier weten alle partijen waar ze aan toe zijn. Laat de koop- of leaseovereenkomst dus opstellen of checken door een specialist. Hekkelman advocaten heeft veel ervaring met het opstellen en beoordelen van dergelijke overeenkomsten en is je graag van dienst.
  • Aansprakelijkheid in de agrarische sector

    Onze specialisten hebben ruime ervaring met aansprakelijkheidskwesties in de agrarische sector en voorzien je graag van advies. Het liefst om aansprakelijkheidsrisico’s te voorkomen, maar uiteraard ook als er onverhoopt sprake is van schade.

Duidelijk Hekkelman.