Fosfaatrechten

In januari 2018 introduceerde de overheid een stelsel van fosfaatrechten voor de melkveehouderij. Met het stelsel beoogt de overheid de fosfaatproductie onder het productieplafond uit de derogatievoorwaarden te brengen. Dat heeft veel impact op de bedrijfsvoering van een melkveehouderij en leidt tot complexe juridische vraagstukken. Onze specialisten volgen de ontwikkelingen in de melkveehouderij op de voet en helpen je graag verder. Neem voor afstemming gerust contact met ons op.

Agrarische bedrijven die bedrijfsmatig melkvee houden, hebben fosfaatrechten nodig. Boeren mogen per kalenderjaar niet meer mest produceren dan het aantal fosfaatrechten dat ze hebben. Doen ze dat toch, dan liggen torenhoge boetes op de loer. Fosfaatrechten zijn dus een essentieel bedrijfsmiddel voor melkveebedrijven. Om de toekenning van voldoende fosfaatrechten te waarborgen, zijn in het verleden veel procedures door boeren gevoerd. Deze procedures zijn nagenoeg afgerond.

Aansprakelijkheid

Als er bij de toekenning van het aantal fosfaatrechten iets mis is gegaan, kan echter schade ontstaan. Bijvoorbeeld omdat een boer tijdelijk minder melkvee kon houden. Over die schades worden nog volop juridische procedures gevoerd.

Overdragen van fosfaatrechten

Daarnaast krijgen wij regelmatig vragen over de overdracht van fosfaatrechten. Denk bijvoorbeeld aan koop en lease. Om vragen over fosfaatrechten goed te kunnen beantwoorden, heb je een advocaat nodig met juridische kennis van de agrarische sector. De specialisten van Hekkelman bieden deze combinatie.

Vragen over fosfaatrechten? Neem contact met ons op.

Duidelijk Hekkelman.