Handhaving in de agrarische sector

Een activiteit in strijd met het bestemmingsplan of een activiteit die wordt uitgevoerd zonder de benodigde vergunningen: een veelvoorkomend probleem, ook in de agrarische sector en het buitengebied.

Wat te doen als een luchtwasser niet juist in gebruik is, de geluidvoorschriften van een omgevingsvergunning milieu worden overtreden, een agrarische bedrijfswoning door een burger wordt bewoond of een recreatiewoning permanent wordt bewoond? Is er concreet zicht op legalisatie? Zijn er andere bijzondere omstandigheden of draait het uit op handhaving? Bij overtredingen kunnen overheden verschillende maatregelen nemen, zoals het opleggen van een last onder dwangsom, last onder bestuursdwang of een bestuurlijke boete.

Ingrijpende maatregelen voor agrarische bedrijven

Een andere mogelijkheid is innoveren met emissie reducerende technieken. De agrarische sector heeft De maatregelen zijn vaak ingrijpend voor agrarische bedrijven, waardoor er een groot belang is om het besluit juridisch te laten toetsen. Is er wel sprake van een overtreding? Is de maatregel concreet genoeg? Is de termijn om de overtreding op te heffen wel redelijk? De specialisten van Hekkelman kunnen jou helpen, bij deze en vele andere handhavingsvragen.

Veelgestelde vragen over handhaving in de agrarische sector

  • Een handhavingsverzoek is een verzoek aan de overheid om op te treden als er een vermoeden is dat bepaalde regels worden overtreden. Bijvoorbeeld als er zonder vergunning een activiteit wordt uitgevoerd, terwijl er voor die activiteit wel een vergunning is vereist. De overheid moet onderzoek doen naar het handhavingsverzoek. Als er een overtreding wordt geconstateerd, moet de overheid daar in de regel tegen optreden. Het komt geregeld voor dat boeren te maken krijgen met handhavingsverzoeken, bijvoorbeeld als omwonenden menen geuroverlast te ervaren. Als je een controle krijgt naar aanleiding van een handhavingsverzoek, is het verstandig om een advocaat te raadplegen. De advocaten van Hekkelman hebben veel ervaring met het in goede banen leiden van handhavingsprocedures. Wij helpen je graag verder.

  • Zodra je een handhavingsbesluit met bijvoorbeeld een last onder dwangsom of last onder bestuursdwang ontvangt of wanneer je weet dat dit eraan komt, is het belangrijk om een advocaat te raadplegen. De advocaat kan in overleg met jou reageren op het handhavingsbesluit. De advocaat beoordeelt de aard van het verzoek, bekijkt of er daadwerkelijk sprake is van een overtreding, onderzoekt of de begunstigingstermijn redelijk is en gaat na of er zicht is op legalisatie. Indien nodig reageert de advocaat op het (voorgenomen) handhavingsbesluit en vraagt de voorzieningenrechter het besluit te schorsen.

Staat je vraag er niet bij? Neem contact met ons op.

Duidelijk Hekkelman.