Meststoffenregelgeving

Onze advocaten zijn thuis in de meststoffenwet- en regelgeving en kennen de valkuilen. We voeren regelmatig juridische procedures in meststoffenzaken. Neem gerust contact met ons op voor een verkennend gesprek over wat wij voor je kunnen betekenen.

Nederland produceert op jaarbasis meer dierlijke mest dan er landbouwkundig en milieukundig kan worden gebruikt. Met andere woorden: Nederland heeft een mestoverschot.

Meststoffenwet- en regelgeving

Te veel mest brengt risico’s met zich mee voor het milieu en onze gezondheid. Om die reden is mestproductie aan strenge regels gebonden. Dat levert complexe wet- en regelgeving op, waarin veelvuldig gebruik wordt gemaakt van forfaits, schattingen en (verplichte) bemonstering en analyse. Volgens de meststoffenregelgeving moeten boeren een sluitende mestboekhouding voeren, waarin zij bijvoorbeeld de mestafvoer verantwoorden. Lukt dat niet, dan dreigen enorme boetes. De meststoffenwet- en regelgeving wordt namelijk streng gehandhaafd door de overheid.

Juridisch advies bij fouten forfaits en schattingen

De forfaits en schattingen zorgen ervoor dat fouten snel zijn gemaakt. Dergelijke fouten kunnen de boer duur komen te staan als er een hoge boete wordt opgelegd. Het is in dat geval zaak om een advocaat te laten beoordelen of de boete juridisch houdbaar is. Als dat niet zo is, loont het om bezwaar te maken en eventueel daarna beroep in te stellen.

Vragen over de meststoffenregelgeving? Neem contact met ons op.

Duidelijk Hekkelman.