Agrarische onteigening

De aanleg van een nieuwe snelweg, uitbreidingslocaties voor woningbouw, rivierverruiming of onteigening ten behoeve van natuur. Vooral de laatste is op dit moment prominent in het nieuws. De overheid wil boeren in de buurt van kwetsbare natuurgebieden onteigenen om zo de natuur meer ruimte te geven.

Wat is onteigening in de agrarische sector?

Voor boeren betekent onteigening het onder dwang verlaten van hun boerderij en bedrijf. De boerderij en het bedrijf waar zij vaak al generaties lang boeren. Het onteigeningsinstrument voor de overheid is echter een laatste redmiddel. Alleen als het echt niet anders kan, mag de overheid onteigenen. De overheid is dan wel verplicht om degene die wordt onteigend volledig schadeloos te stellen.

Wanneer gaat de overheid over tot onteigening?

Bij onteigening komt veel kijken. De overheid moet eerst toestemming krijgen van de rechter om tot deze maatregel over te gaan. Vervolgens dient de overheid samen met de partij die wordt onteigend te onderhandelen over de prijs van het onroerend goed. Komen partijen er niet uit, dan mag de overheid uiteindelijk overgaan tot onteigening.

Gedegen juridisch advies gedurende deze procedure is een must. Er moet immers voor gezorgd worden dat alle schade die het gevolg is van de onteigening wordt vergoed. Onze specialisten geven je graag advies over onteigening en helpen je met eventuele procedures

Veelgestelde vragen op het gebied van onteigening

 • Onteigening is de ontneming van de eigendom van grond in het algemeen belang. Bijvoorbeeld om die grond op een bepaalde manier te ontwikkelen. Degene die wordt onteigend, wordt door de overheid gedwongen om zijn eigendom over te dragen aan de overheid. Dat is een vergaande bevoegdheid. Om die reden mag de overheid er alleen onder strenge voorwaarden gebruik van maken. De overheid is verplicht om eerst te proberen om er in goed overleg met de grondeigenaar uit te komen. Daarbij wordt een volledige schadevergoeding aangeboden. Komen partijen er niet uit, dan start de overheid een onteigeningsprocedure. Uiteindelijk bepaalt de rechter dan de hoogte van de schadevergoeding.

 • De overheid is verplicht om eerst te proberen om in goed overleg met jou (het zogenoemde minnelijke overleg) te proberen om de eigendom van jouw grond te verkrijgen. Vanaf dat moment komt er veel op je af. De grond zal immers getaxeerd moeten worden en er zal onderhandeld moeten worden over de prijs. Geen dagelijkse kost voor de meeste agrarisch ondernemers. Het is daarom aan te bevelen om je te laten bijstaan door deskundige adviseurs. Je hebt daar wettelijk gezien ook recht op.

  Als partijen er in het minnelijke overleg niet uitkomen, moet de overheid een onteigeningsprocedure starten bij de rechtbank. Aan onteigening zijn strenge wettelijke voorwaarden verbonden. Het niet-vrijwillig afstaan van je eigendom is immers ingrijpend. Deskundig advies is absoluut noodzakelijk. Schakel dus tijdig een advocaat in die verstand heeft van onteigening en die de agrarische sector kent. De specialisten van Hekkelman helpen je graag verder.

 • De overheid moet eerst proberen om de onroerende zaken in goed overleg met de eigenaar te verkrijgen. Alleen als dat niet lukt, kan de overheid aansturen op onteigening. Onteigening mag alleen plaatsvinden wanneer er geen andere mogelijkheden zijn. Het is een zogenoemd laatste redmiddel. De overheid moet eerst toestemming voor de onteigening krijgen. Na het onteigeningsbesluit vraagt de overheid aan de rechter om de onteigening uit te spreken en om de schadevergoeding vast te stellen. Deze procedure verloopt als volgt:

  1. Dagvaarding
  2. Reactie op de dagvaarding
  3. Rolzitting
  4. Situatie ter plekke bekijken
  5. Zitting
  6. Uitspraak
  7. Cassatie (wanneer je het niet eens bent met de uitspraak, kun je binnen twee weken een cassatieberoep aanvragen)

  Je bent verplicht om een advocaat in te schakelen tijdens de onteigeningsprocedure. Een advocaat helpt je tijdens de ingewikkelde procedure. De advocaten van Hekkelman zijn gespecialiseerd in agrarische onteigeningen en helpen je om door de bomen het juridische bos te zien. Onteigeningsprocedures zijn immers ingewikkeld. Goede raad is absoluut noodzakelijk.

 • Zodra de overheid toestemming heeft gekregen, kun je onteigening niet tegenhouden. Als het onteigeningsbesluit eenmaal is genomen, is het vooral belangrijk dat je een volledige schadevergoeding ontvangt. Een schadevergoeding kan bijvoorbeeld bestaan uit:

  • waardevermindering van de overblijvende grond
  • verlies aan inkomsten
  • verhuiskosten
  • financieringskosten
  • belastingschade
  • herinrichtingskosten
  • advocaatkosten
  • andere redelijke deskundigenkosten, zoals van een taxateur, makelaar of accountant

  Een advocaat kan je hierover adviseren. Daarnaast bespreekt een advocaat de strategie in de onteigeningsprocedure met je. Heb je er baat bij om snel toe te happen of juist niet? Welke kansen en risico’s levert dat op? Onze advocaten beantwoorden graag deze vragen. In overleg met jou stellen we een gedegen strategie op.

Staat je vraag er niet bij? Neem contact met ons op.

Interesse in onze expertises?

Duidelijk Hekkelman.