Pacht

Als gronden of gebouwen tegen betaling in gebruik worden gegeven voor de landbouw, dan is er in beginsel sprake van pacht. Partijen overzien vaak niet de vergaande gevolgen als de afspraken niet schriftelijk zijn vastgelegd. Iets wat veel voorkomt, omdat partijen vaak vertrouwen op mondelinge afspraken.

Meningsverschillen worden vaak in goed overleg aan de keukentafel opgelost. Een geschil ontstaat pas als de verstandhouding tussen de pachter en verpachter verslechtert en onderling overleg niet meer mogelijk is. Wat zijn je rechten als de afspraken mondeling zijn gemaakt? Is er sprake van een reguliere of geliberaliseerde pachtovereenkomst? Onze specialisten krijgen dit soort vragen dagelijks voorgelegd en adviseren je graag.

Veelgestelde vragen over pacht

  • Er is sprake van pacht als een eigenaar tegen een vergoeding grond of gebouwen in gebruik geeft voor de uitoefening van landbouw (elke tak van bodemcultuur, mits bedrijfsmatig uitgeoefend). Hier hoeft geen schriftelijke overeenkomst aan vooraf te gaan. Het komt daarom regelmatig voor dat de eigenaar onbewust al jarenlang grond en/of opstallen verpacht. Dit is een bindende afspraak, maar de wet heeft daar wel bepaalde sancties op gezet. Dit hoeft geen probleem te zijn, behalve als de eigenaar de grond en/of opstallen zelf weer in gebruik wil nemen. Een pachter heeft namelijk vergaande pachtbescherming, waarop hij zich kan beroepen. Zorg dus dat je duidelijke afspraken maakt en die ook op schrift stelt om niet voor verrassingen te komen te staan. Wij kijken graag met je mee.

  • Voor opzegging is relevant of er sprake is van een reguliere of geliberaliseerde pachtovereenkomst. Bij een reguliere pachtovereenkomst zit je vast aan wettelijke opzeggingsvereisten. Daarbij is het aan de rechter om te beoordelen of een van deze opzeggingsgronden ook daadwerkelijk aan de orde is, en dat is niet snel. Met een geliberaliseerde pachtovereenkomst kunnen partijen zelf (objectief bepaalbare tussentijdse) opzeggingsgronden overeenkomen. Meer informatie hierover vind je in de blog: “Beëindiging van de pachtovereenkomst: wat zijn de mogelijkheden?“.

  • Voor een reguliere pachtovereenkomst gelden strikte regels, zoals wettelijke vereisten voor opzeggingsgronden, pachtprijstoetsing en herziening, duur, pachtoverneming en medepacht, de gevolgen van overlijden, verlenging en het voorkeursrecht. Bij een geliberaliseerde pachtovereenkomst heb je meer flexibiliteit en wordt de overeenkomst niet automatisch verlengt. Die flexibiliteit brengt echter ook risico’s met zich mee als afspraken niet duidelijk op papier worden gezet. Daarbij kan geliberaliseerde pacht alleen rechtsgeldig overeengekomen worden voor los land. Laat je dus adviseren bij het sluiten van dergelijke overeenkomsten.

Staat je vraag er niet bij? Neem contact met ons op.

Duidelijk Hekkelman.