Productierechten

Boeren die willen uitbreiden, hebben productierechten nodig. Dat kan bijvoorbeeld door het kopen of leasen van deze rechten. Het is aan te raden om dergelijke transacties goed op papier te zetten. Op die manier weten alle partijen waar ze aan toe zijn. Laat de koop- of leaseovereenkomst dus opstellen of checken door een specialist. De advocaten van Hekkelman hebben veel ervaring met het opstellen en beoordelen van dergelijke overeenkomsten en is je graag van dienst.

Productierechten worden in de agrarische sector veelvuldig toegepast om grenzen te stellen aan hoeveel een boer produceert. Denk bijvoorbeeld aan varkensrechten en pluimveerechten. Het aantal rechten bepaalt hoeveel dieren een boer mag houden. Het is dus belangrijk om voldoende rechten te hebben.

Meer productierechten

In het verleden hebben diverse sectoren in de agrarische wereld te maken gekregen met productiebeperkingen door productierechten. Gelet op het huidige landbouwbeleid, is zeker niet uitgesloten dat boeren in de toekomst met (meer) productierechten te maken zullen krijgen. Als dat zo is, is het belangrijk om ervoor te zorgen dat je voldoende rechten hebt om je bedrijf in de huidige vorm voort te kunnen zetten.

Juridische positie

Laat je juridische positie controleren door een advocaat als je onvoldoende productierechten krijgt toegekend.

Meer vragen over productierechten? Neem contact met ons op.

Interesse in een van onze andere expertises?

  • Fosfaatrechten

    In januari 2018 introduceerde de overheid een stelsel van fosfaatrechten voor de melkveehouderij. Het stelsel beoogt de overheid de fosfaatproductie onder het productieplafond uit de derogatievoorwaarden te brengen. Dat heeft veel impact op de bedrijfsvoering van een melkveehouderij. En leidt tot complexe juridische vraagstukken. Onze specialisten volgen de ontwikkelingen in de melkveehouderij op de voet en helpen je graag verder.
  • Stikstof

    Op het gebied van natuurbescherming is er de afgelopen jaren veel veranderd. En ook de komende jaren staat het nodige te gebeuren. Vaak betreft het complexe materie, zoals het stikstofdossier. Een gespecialiseerde advocaat die jou kan bijstaan om deze veranderingen (juridisch) het hoofd te bieden, heeft daarom een enorme waarde.

Duidelijk Hekkelman.