Stikstof

Op het gebied van natuurbescherming is er de afgelopen jaren veel veranderd. En ook de komende jaren staat het nodige te gebeuren. Vaak betreft het complexe materie, zoals het stikstofdossier. Een gespecialiseerde advocaat die jou kan bijstaan om deze veranderingen juridisch het hoofd te bieden, heeft daarom een enorme waarde.

Veelgestelde vragen over stikstof

  • Als je denkt aan het uitbreiden van je agrarische bedrijf moet je met veel verschillende zaken rekening houden. Ook een aantal juridische zaken zijn van groot belang. Eén van de belangrijkste is natuurbescherming. Agrarische bedrijven die in de buurt liggen van beschermde natuurgebieden, mogen namelijk niet zonder vergunning stikstof uitstoten. Dat zou leiden tot aantasting van de natuurgebieden en dat is verboden. Uitbreiding van een agrarisch bedrijf is dus alleen mogelijk als de neerslag van stikstof op een beschermd natuurgebied gelijk blijft of vermindert. Dit is mogelijk via intern salderen of extern salderen. Beide mogelijkheden hebben de nodige juridische haken en ogen. Goed advies is dus noodzakelijk. Wij denken graag met je mee.

  • Vergunningen voor een locatie kunnen vervallen. Aan een vervallen vergunning kunnen geen rechten meer worden ontleend. Bij de aankoop van een bedrijf is het daarom belangrijk om de geldigheid van de vergunningen te beoordelen en de omvang van de rechten te bepalen. Zo voorkom je de aankoop van een onbruikbare locatie. De specialisten van Hekkelman kunnen je daarbij helpen.

  • Uitbreiding van een veehouderij met onvoldoende stikstofruimte is op dit moment alleen mogelijk door intern of extern salderen. Voor extern salderen gelden strenge regels. Als niet aan deze regels wordt voldaan, lopen partijen juridische risico’s met mogelijk grote financiële gevolgen. Laat je dus goed adviseren als je wilt uitbreiden door intern of extern salderen.

  • Het is belangrijk om te bekijken of de voorziening(en) van de ‘oude’ vergunning al zijn gerealiseerd. Als dat niet zo is, dan is het op dit moment niet mogelijk om daarmee extern te salderen. Zijn er op basis van de oude vergunning bijvoorbeeld twee stallen gebouwd, en maar één in gebruik genomen? Dan heb je onder voorwaarden de mogelijkheid om de tweede stal te betrekken in de saldering. Wil je graag weten hoe het zit met jouw situatie? Neem dan contact op met een van onze specialisten.

  • Na het ontvangen van een intrekkingsverzoek is het belangrijk om zo snel mogelijk een advocaat mee te laten kijken. De advocaat beoordeelt de kansen en risico’s en adviseert over jouw juridische positie. Dit is van belang bij zowel een toewijzing of afwijzing van het intrekkingsverzoek. Wij staan je bij als het bevoegd gezag het intrekkingsverzoek (onterecht) toewijst. Maar ook bij een afwijzing staan wij voor je klaar.

Staat je vraag er niet bij? Neem contact met ons op.

Interesse in onze expertises?

Duidelijk Hekkelman.