Volksgezondheid

Er bestaan veel zorgen over de gevolgen van de landbouw voor de volksgezondheid. Zo is er veel te doen over de volksgezondheidsrisico’s van veehouderijen, maar ook over bijvoorbeeld spuitzones. Toch is er nog veel onduidelijk.

Positieve of negatieve gevolgen gezondheid

Er worden op dit moment veel onderzoeken uitgevoerd. Uit die onderzoeken volgt tot nu toe dat wonen in de buurt van een veehouderij zowel positieve als negatieve gevolgen heeft voor de gezondheid. Mensen die in de buurt wonen van een veehouderij hebben bijvoorbeeld minder kans op astma en allergie, maar lopen extra risico op longontsteking (specifiek als het gaat om geitenhouderijen en pluimveehouderijen).

Hulp bij juridische procedures volksgezondheid

Mensen die in het buitengebied wonen, zijn zich steeds bewuster van deze gevolgen. Dat leidt tot een toename van het aantal juridische procedures over mogelijke gezondheidseffecten van agrarische bedrijven. Wat zijn je rechten en plichten als je met een dergelijke procedure te maken krijgt? Waar moet je rekening mee houden? De advocaten van Hekkelman, gespecialiseerd in agrarisch recht, helpen je hierbij.

Veelgestelde vragen over volksgezondheid

  • Er is om dit moment veel onduidelijk over de volksgezondheidsrisico’s door activiteiten van veehouderijen. Momenteel wordt wetenschappelijk onderzocht of verschillende volksziekten verband houden met de activiteiten van agrarische bedrijven. Wanneer je aansprakelijk wordt gesteld, is het belangrijk om je juridische positie te bepalen. Wat zijn je kansen en met welke risico’s moet je rekening houden? Schakel een specialist van Hekkelman in om je te helpen. Wij geven je concreet advies, zodat je weet waar je aan toe bent. Samen bepalen we de strategie en werken we naar een maximaal resultaat.

  • Nederland is een klein land met grote ambities. We willen een sterke economie met een goed ondernemersklimaat, voldoende en betaalbare woningen, maar ook een gezonde natuur, een goede bodem- en waterkwaliteit en voldoende mogelijkheden voor recreatie. Dat zorgt ervoor dat de verschillende functies kunnen botsen. Een voorbeeld daarvan is de opkoop van agrarische grond om er woningbouw op te realiseren.

    De bouw van woningen in de buurt van agrarische bedrijven, kan nadelige gevolgen hebben voor die bedrijven. Zij kunnen bijvoorbeeld worden beperkt in hun uitbreidingsmogelijkheden. Daarnaast neemt de kans op klachten over de agrarische bedrijfsvoering in de omgeving toe, met mogelijk juridische consequenties tot gevolg. Krijg je te maken met een ruimtelijke ontwikkeling in de buurt van je agrarische bedrijf? Laat je dan goed adviseren over de mogelijke gevolgen.

    Neem contact op met een advocaat gespecialiseerd in omgevingsrecht, om erachter te komen wat precies jouw rechten en plichten zijn.

Staat je vraag er niet bij? Neem contact met ons op.

Duidelijk Hekkelman.