Arbeidsrecht

Voor het antwoord op jouw HR-vragen is het verstandig om tijdig een gespecialiseerd advocaat in te schakelen. Met een praktische en oplossingsgerichte benadering helpen onze specialisten bij het vinden van het antwoord op jouw HR-vragen. Wanneer wij de samenwerking met een cliënt aangaan, gaan wij echt met elkaar aan de slag. Neem contact op voor oplossingen waar je vandaag én morgen iets aan hebt.

Veelgestelde vragen in het arbeidsrecht

 • Afspraken die gelden tijdens de looptijd van de arbeidsovereenkomst, maar ook afspraken die na het einde van de arbeidsovereenkomst nog doorwerken worden in een overeenkomst vastgelegd. Binnen de kaders van de wet en een eventueel toepasselijke cao is er ruimte voor maatwerk. Denk daarbij aan vereiste diploma’s, of een verklaring omtrent gedrag, reglementen voor ziekte en herstel, studiekostenbeding, sociale mediabeleid, et cetera.

  Onze advocaten helpen je graag met advies en/of met een modelovereenkomst die recht doet aan jouw situatie. Twijfel je over jouw bestaande arbeidscontracten of reglementen? Dan kunnen wij deze screenen en (waar nodig) aanpassen aan de actuele wetgeving en aan jouw wensen.

 • De vraag is of je iemand een arbeidsovereenkomst wil bieden, inleent, of een overeenkomst van opdracht wil aangaan. In dat laatste geval blijft het zaak dat de in te zetten ZZP’er ook daadwerkelijk zonder werkgeversgezag, of met vrije vervanging kan werken. De arbeidsovereenkomst kan voor bepaalde of onbepaalde tijd worden aangegaan, met of zonder arbeidsomvang en met of zonder beperkende bedingen.

 • Een vorm van medezeggenschap is eigenlijk altijd wel aan de orde. De medezeggenschap betrekt werknemers en soms andere derden, zoals ouders of cliënten, bij belangrijke besluiten in de onderneming of instelling. Via medezeggenschap kunnen werknemers en andere derden invloed uitoefenen op het beleid en de gang van zaken in de onderneming. De medezeggenschap heeft informatie-, advies- en instemmingsrechten. In de praktijk is niet altijd duidelijk wanneer de medezeggenschap moet worden betrokken.

  Een goede relatie met de medezeggenschap is zeer waardevol. Het omgekeerde kan leiden tot stroperige besluitvorming, of vertraging in de uitvoering in verband met procedures.

 • Als je werknemer ziek wordt, ben je gehouden om gedurende maximaal 104 weken het salaris door te betalen. Over deze loondoorbetalingsverplichting bestaan vaak vragen. Wat als ik de ziekte niet kan laten vaststellen, of de medewerker heel vaak verzuimt, of de ziekte het gevolg is van een conflict? En wat houdt het opzegverbod in?

  Gedurende de arbeidsongeschiktheid en de re-integratie dienen zowel de werkgever als de werknemer zich in te spannen. Deze inspanningen worden door het UWV beoordeeld in het kader van een eventuele WIA-aanvraag. Zijn de inspanningen onvoldoende, dan kan het UWV een loonsanctie opleggen. Je bent dan gehouden om nog een derde jaar het loon door te betalen en kan ook tijdens deze periode de arbeidsovereenkomst niet opzeggen.

Staat je vraag er niet bij? Neem contact met ons op.

Interesse in een van onze andere expertises?

 • Arbeidsongeschiktheid, ziekte & sociale zekerheid

  Bij arbeidsongeschiktheid van een medewerker moet de werkgever aan verschillende zaken denken. Wat als mijn werknemer ziek wordt? Hoeveel loon moet ik doorbetalen? Hoe zorg ik dat mijn werknemer weer beter wordt? Welke inspanningen worden van mij en mijn werknemer verwacht? Kan ik afscheid nemen van een zieke werknemer? Heb je vragen over jouw zieke werknemer? Wij geven je graag het antwoord.
 • Arbeidsvoorwaarden & arbeidsovereenkomsten

  In de arbeidsvoorwaarden en arbeidsovereenkomsten legt een werkgever afspraken met een werknemer vast. Afspraken die gelden tijdens de looptijd van de arbeidsovereenkomst, maar ook afspraken die na het einde van de arbeidsovereenkomst nog doorwerken. Hoe ga jij om met de voorwaarden en overeenkomsten? Onze advocaten denken met je mee.
 • Medezeggenschap

  Via medezeggenschap kunnen werknemers en/of derden invloed uitoefenen op het beleid en de gang van zaken in de onderneming of instelling. De medezeggenschap heeft informatie-, advies- en instemmingsrechten. In de praktijk is niet altijd duidelijk wanneer de medezeggenschap moet worden betrokken. Onze specialisten geven antwoord op vragen zoals: is een voorgenomen besluit wel belangrijk als er geen arbeidsplaatsen vervallen? En wanneer moet de OR worden betrokken? Zorg ervoor dat alle afspraken duidelijk zijn.
 • Overheidswerkgever

  Door de wnra is sinds 1 januari 2020 voor de meeste overheidswerkgevers het arbeidsrecht toepasselijk. Geen eenzijdige aanstelling meer en bestuursrechtelijke besluiten, maar een arbeidsovereenkomst en tweezijdige afspraken. Helemaal gelijk is het nog niet. De overheidswerknemer houdt bijvoorbeeld zijn speciale status en de medezeggenschap is anders georganiseerd. Onze specialisten helpen graag met verschillende thema’s rond het ambtenarenrecht. Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie.
 • Overname, ontslag & reorganisatie

  Ontslag, reorganisatie en overname zijn redenen om als werkgever afscheid te nemen van een werknemer. Denk bijvoorbeeld aan het niet functioneren of het verwijtbaar handelen van de werknemer. Ook kan sprake zijn van de noodzaak tot een collectief ontslag ofwel een reorganisatie of van een overname. Onze juristen helpen je bij zowel de voorbereiding als de uitvoering van een individueel of collectief ontslag.

Duidelijk Hekkelman.