Arbeidsongeschiktheid, ziekte & sociale zekerheid

Bij arbeidsongeschiktheid van een medewerker moet de werkgever aan verschillende zaken denken. Wat als mijn werknemer ziek wordt? Hoeveel loon moet ik doorbetalen? Hoe zorg ik dat mijn werknemer weer beter wordt? Welke inspanningen worden van mij en mijn werknemer verwacht? Kan ik afscheid nemen van een zieke werknemer? Heb je vragen over jouw zieke werknemer? Wij geven je graag het antwoord.

Veelgestelde vragen over arbeidsongeschiktheid, ziekte & sociale zekerheid

 • Als eigenrisicodrager (voor de WGA of de Ziektewet) draag je als werkgever het risico voor de arbeidsongeschiktheid van jouw (ex-)werknemers. De betaling van de uitkering en de kosten van de re-integratie komen dan voor jouw rekening.

 • Gedurende de eerste twee jaar van ziekte geldt een opzegverbod. Dat betekent dat het UWV geen ontslagvergunning zal verlenen. Als uitzondering kan de rechter de arbeidsovereenkomst met een zieke werknemer ontbinden. De ontbinding mag dan geen enkel verband hebben met (ontstaan van) de ziekte. Als de arbeidsongeschiktheid na 2 jaar nog voortduurt en er geen loonsanctie wordt opgelegd, kan de arbeidsovereenkomst worden opgezegd.

 • Ook indien de arbeidsovereenkomst geheel of gedeeltelijk wordt beëindigd na en wegens langdurige arbeidsongeschiktheid, moet de werkgever een gehele of gedeeltelijke transitievergoeding betalen. Deze vergoeding kan de werkgever wel (gedeeltelijk) gecompenseerd krijgen van het UWV.

 • Bij arbeidsongeschiktheid als gevolg van ziekte van een medewerker moet de werkgever aan verschillende dingen denken zoals:

  • het voorkomen van verzuim en preventiebeleid
  • de verzuimbegeleiding
  • het verzuimprotocol
  • het inschakelen van een bedrijfsarts en het contact met de bedrijfsarts
  • de bevordering van de terugkeer van de werknemer
  • doorbetaling van loon bij ziekte
  • loonopschorting of –stopzetting
  • mogelijke loonsancties van het UWV
  • het ontslag van de zieke werknemer
 • Een werkgever heeft de verplichting om de werknemer tijdig aan te spreken op de gemaakte afspraken en een sanctie op te leggen. Er zijn twee typen sancties. De werkgever kan de loonbetaling stoppen, of opschorten, voor zolang de  werknemer zijn re-integratieverplichtingen niet voldoende nakomt. Wel zal de werknemer eerst schriftelijk gewezen moeten worden op zijn verplichtingen en worden gewaarschuwd voor een loonsanctie.

 • Als eigenrisicodrager betaal je minder aan arbeidsongeschiktheidspremies dan bedrijven die dit niet zijn. Let er wel op dat je daardoor ook meer verantwoordelijkheden en verplichtingen erbij krijgt.

Staat je vraag er niet bij? Neem contact met ons op.

Duidelijk Hekkelman.