Arbeidsvoorwaarden & arbeidsovereenkomsten

In de arbeidsvoorwaarden en arbeidsovereenkomsten legt een werkgever afspraken met een werknemer vast. Afspraken die gelden tijdens de looptijd van de arbeidsovereenkomst, maar ook afspraken die na het einde van de arbeidsovereenkomst nog doorwerken. Hoe ga jij om met de voorwaarden en overeenkomsten? Onze advocaten denken met je mee.

Veelgestelde vragen over arbeidsvoorwaarden & arbeidsovereenkomsten

 • Niet iedere werkgever is verplicht om pensioen aan te bieden aan zijn werknemers. Toch bouwt zo’n driekwart van de beroepsbevolking pensioen op bij een pensioenuitvoerder. In meerdere branches, zoals de publieke sector, de zorg, de bouw, transport en retail, gaat het dan vaak om een verplichte pensioendeelname bij een bedrijfstakpensioenfonds. Een onderneming kan ook zijn eigen pensioenfonds hebben, of een pensioenregeling afsluiten bij een pensioenverzekeraar of een premie pensioeninstelling.

 • Opdrachtgevers zijn (terecht) voorzichtig vanwege de risico’s zoals loondoorbetaling bij ziekte, loonheffingen, pensioendeelneming, ontslagbescherming of een ontslagvergoeding voor een vermeende opdrachtnemer. Wie werk wil uitbesteden op basis van een overeenkomst van opdracht, moet er dus voor zorgen dat de overeenkomst in orde is. Kortom: wie een opdrachtnemer daadwerkelijk behandelt als een derde voorkomt daarmee dat een rechter of andere instantie achteraf oordeelt dat de feitelijke uitvoering wijst op een arbeidsovereenkomst.

 • In een cao worden belangrijke afspraken over arbeidsvoorwaarden vastgelegd zoals bijvoorbeeld het loon, toeslagen, betaling van overwerk, werktijden, proeftijd en de opzegtermijn. In de praktijk blijkt dat het niet altijd duidelijk is voor de betrokkenen of ze gebonden zijn aan een cao. Is een cao in jouw situatie van toepassing? En wat is daarin dan geregeld?

  Er bestaat vaak discussie over de uitleg van individuele bepalingen van de cao. Een verkeerde uitleg kan verstrekkende gevolgen hebben. Daarom is specialistische, juridische kennis van belang. Onze specialisten kijken graag met je mee. Neem contact op bij vragen over de cao.

 • Binnen de kaders van de wet en een eventueel toepasselijke cao is er ruimte voor maatwerk. Als binnen een organisatie bijzondere belangen spelen, zijn aanvullende afspraken mogelijk. Denk daarbij aan vereiste diploma’s, een verklaring omtrent gedrag, langere opzegtermijnen, variabele personeelscondities, reglementen voor ziekte en herstel, studiekostenbeding, sociale mediabeleid, et cetera. Onze advocaten kijken graag mee naar de mogelijkheden voor jouw organisatie.

Staat je vraag er niet bij? Neem contact met ons op.

Interesse in een van onze andere expertises?

 • Arbeidsrecht

  Voor het antwoord op jouw HR-vragen is het verstandig om tijdig een gespecialiseerd advocaat in te schakelen. Met een praktische en oplossingsgerichte benadering helpen onze specialisten bij het vinden van het antwoord op jouw HR-vragen. Wanneer wij de samenwerking met een cliënt aangaan, gaan wij echt met elkaar aan de slag. Neem contact op voor oplossingen waar je vandaag én morgen iets aan hebt.
 • Arbeidsongeschiktheid, ziekte & sociale zekerheid

  Bij arbeidsongeschiktheid van een medewerker moet de werkgever aan verschillende zaken denken. Wat als mijn werknemer ziek wordt? Hoeveel loon moet ik doorbetalen? Hoe zorg ik dat mijn werknemer weer beter wordt? Welke inspanningen worden van mij en mijn werknemer verwacht? Kan ik afscheid nemen van een zieke werknemer? Heb je vragen over jouw zieke werknemer? Wij geven je graag het antwoord.
 • Medezeggenschap

  Via medezeggenschap kunnen werknemers en/of derden invloed uitoefenen op het beleid en de gang van zaken in de onderneming of instelling. De medezeggenschap heeft informatie-, advies- en instemmingsrechten. In de praktijk is niet altijd duidelijk wanneer de medezeggenschap moet worden betrokken. Onze specialisten geven antwoord op vragen zoals: is een voorgenomen besluit wel belangrijk als er geen arbeidsplaatsen vervallen? En wanneer moet de OR worden betrokken? Zorg ervoor dat alle afspraken duidelijk zijn.
 • Overheidswerkgever

  Door de wnra is sinds 1 januari 2020 voor de meeste overheidswerkgevers het arbeidsrecht toepasselijk. Geen eenzijdige aanstelling meer en bestuursrechtelijke besluiten, maar een arbeidsovereenkomst en tweezijdige afspraken. Helemaal gelijk is het nog niet. De overheidswerknemer houdt bijvoorbeeld zijn speciale status en de medezeggenschap is anders georganiseerd. Onze specialisten helpen graag met verschillende thema’s rond het ambtenarenrecht. Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie.
 • Overname, ontslag & reorganisatie

  Ontslag, reorganisatie en overname zijn redenen om als werkgever afscheid te nemen van een werknemer. Denk bijvoorbeeld aan het niet functioneren of het verwijtbaar handelen van de werknemer. Ook kan sprake zijn van de noodzaak tot een collectief ontslag ofwel een reorganisatie of van een overname. Onze juristen helpen je bij zowel de voorbereiding als de uitvoering van een individueel of collectief ontslag.

Duidelijk Hekkelman.