Arbeidsvoorwaarden & arbeidsovereenkomsten

In de arbeidsvoorwaarden en arbeidsovereenkomsten legt een werkgever afspraken met een werknemer vast. Afspraken die gelden tijdens de looptijd van de arbeidsovereenkomst, maar ook afspraken die na het einde van de arbeidsovereenkomst nog doorwerken. Hoe ga jij om met de voorwaarden en overeenkomsten? Onze advocaten denken met je mee.

Veelgestelde vragen over arbeidsvoorwaarden & arbeidsovereenkomsten

  • Niet iedere werkgever is verplicht om pensioen aan te bieden aan zijn werknemers. Toch bouwt zo’n driekwart van de beroepsbevolking pensioen op bij een pensioenuitvoerder. In meerdere branches, zoals de publieke sector, de zorg, de bouw, transport en retail, gaat het dan vaak om een verplichte pensioendeelname bij een bedrijfstakpensioenfonds. Een onderneming kan ook zijn eigen pensioenfonds hebben, of een pensioenregeling afsluiten bij een pensioenverzekeraar of een premie pensioeninstelling.

  • Opdrachtgevers zijn (terecht) voorzichtig vanwege de risico’s zoals loondoorbetaling bij ziekte, loonheffingen, pensioendeelneming, ontslagbescherming of een ontslagvergoeding voor een vermeende opdrachtnemer. Wie werk wil uitbesteden op basis van een overeenkomst van opdracht, moet er dus voor zorgen dat de overeenkomst in orde is. Kortom: wie een opdrachtnemer daadwerkelijk behandelt als een derde voorkomt daarmee dat een rechter of andere instantie achteraf oordeelt dat de feitelijke uitvoering wijst op een arbeidsovereenkomst.

  • In een cao worden belangrijke afspraken over arbeidsvoorwaarden vastgelegd zoals bijvoorbeeld het loon, toeslagen, betaling van overwerk, werktijden, proeftijd en de opzegtermijn. In de praktijk blijkt dat het niet altijd duidelijk is voor de betrokkenen of ze gebonden zijn aan een cao. Is een cao in jouw situatie van toepassing? En wat is daarin dan geregeld?

    Er bestaat vaak discussie over de uitleg van individuele bepalingen van de cao. Een verkeerde uitleg kan verstrekkende gevolgen hebben. Daarom is specialistische, juridische kennis van belang. Onze specialisten kijken graag met je mee. Neem contact op bij vragen over de cao.

  • Binnen de kaders van de wet en een eventueel toepasselijke cao is er ruimte voor maatwerk. Als binnen een organisatie bijzondere belangen spelen, zijn aanvullende afspraken mogelijk. Denk daarbij aan vereiste diploma’s, een verklaring omtrent gedrag, langere opzegtermijnen, variabele personeelscondities, reglementen voor ziekte en herstel, studiekostenbeding, sociale mediabeleid, et cetera. Onze advocaten kijken graag mee naar de mogelijkheden voor jouw organisatie.

Staat je vraag er niet bij? Neem contact met ons op.

Duidelijk Hekkelman.