Medezeggenschap

Via medezeggenschap kunnen werknemers en/of derden invloed uitoefenen op het beleid en de gang van zaken in de onderneming of instelling. De medezeggenschap heeft informatie-, advies- en instemmingsrechten. In de praktijk is niet altijd duidelijk wanneer de medezeggenschap moet worden betrokken. Onze specialisten geven antwoord op vragen zoals: is een voorgenomen besluit wel belangrijk als er geen arbeidsplaatsen vervallen? En wanneer moet de OR worden betrokken? Zorg ervoor dat alle afspraken duidelijk zijn.

Veelgestelde vragen over medezeggenschap

 • Als sprake is van een beëindiging van een deel van de werkzaamheden van de onderneming of een belangrijke inkrimping, heeft de ondernemingsraad adviesrecht. Bij de adviesaanvraag moet de ondernemer ook inzage geven in de personele gevolgen. Vaak wordt dit gedaan aan de hand van een sociaal plan. Een sociaal plan wordt als uitgangspunt overeengekomen met de werknemersverenigingen.

 • Voor voorgenomen besluiten die belangrijke financiële, economische en/of organisatorische gevolgen hebben voor de onderneming, is de werkgever verplicht om schriftelijk advies te vragen aan de Ondernemingsraad (OR). Het advies moet tijdig worden gevraagd en ook afgewacht alvorens een definitief besluit kan worden genomen en de ondernemer met de uitvoering aan de slag kan. Als de OR een negatief advies geeft, geldt er een wachttijd van een maand, waarbinnen de OR het besluit kan laten toetsen.

 • Voor sommige besluiten moet de Ondernemingsraad zelfs instemming geven. Dit instemmingsrecht ziet met name op regelingen op het terrein van het sociale beleid in de onderneming.

 • De Wet op de ondernemingsraden (WOR) bepaalt wanneer een Ondernemingsraad (OR) ingesteld moet worden, hoe deze OR eruitziet en wat de bevoegdheden daarvan zijn. Daarnaast regelt de WOR ook de medezeggenschap in kleine ondernemingen.

Staat je vraag er niet bij? Neem contact met ons op.

Interesse in een van onze andere expertises?

 • Arbeidsrecht

  Voor het antwoord op jouw HR-vragen is het verstandig om tijdig een gespecialiseerd advocaat in te schakelen. Met een praktische en oplossingsgerichte benadering helpen onze specialisten bij het vinden van het antwoord op jouw HR-vragen. Wanneer wij de samenwerking met een cliënt aangaan, gaan wij echt met elkaar aan de slag. Neem contact op voor oplossingen waar je vandaag én morgen iets aan hebt.
 • Arbeidsongeschiktheid, ziekte & sociale zekerheid

  Bij arbeidsongeschiktheid van een medewerker moet de werkgever aan verschillende zaken denken. Wat als mijn werknemer ziek wordt? Hoeveel loon moet ik doorbetalen? Hoe zorg ik dat mijn werknemer weer beter wordt? Welke inspanningen worden van mij en mijn werknemer verwacht? Kan ik afscheid nemen van een zieke werknemer? Heb je vragen over jouw zieke werknemer? Wij geven je graag het antwoord.
 • Arbeidsvoorwaarden & arbeidsovereenkomsten

  In de arbeidsvoorwaarden en arbeidsovereenkomsten legt een werkgever afspraken met een werknemer vast. Afspraken die gelden tijdens de looptijd van de arbeidsovereenkomst, maar ook afspraken die na het einde van de arbeidsovereenkomst nog doorwerken. Hoe ga jij om met de voorwaarden en overeenkomsten? Onze advocaten denken met je mee.
 • Overheidswerkgever

  Door de wnra is sinds 1 januari 2020 voor de meeste overheidswerkgevers het arbeidsrecht toepasselijk. Geen eenzijdige aanstelling meer en bestuursrechtelijke besluiten, maar een arbeidsovereenkomst en tweezijdige afspraken. Helemaal gelijk is het nog niet. De overheidswerknemer houdt bijvoorbeeld zijn speciale status en de medezeggenschap is anders georganiseerd. Onze specialisten helpen graag met verschillende thema’s rond het ambtenarenrecht. Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie.
 • Overname, ontslag & reorganisatie

  Ontslag, reorganisatie en overname zijn redenen om als werkgever afscheid te nemen van een werknemer. Denk bijvoorbeeld aan het niet functioneren of het verwijtbaar handelen van de werknemer. Ook kan sprake zijn van de noodzaak tot een collectief ontslag ofwel een reorganisatie of van een overname. Onze juristen helpen je bij zowel de voorbereiding als de uitvoering van een individueel of collectief ontslag.

Duidelijk Hekkelman.