Ontslag, reorganisatie & overname  

Ontslag, reorganisatie en overname zijn redenen om als werkgever afscheid te nemen van een werknemer. Denk bijvoorbeeld aan het niet functioneren of het verwijtbaar handelen van de werknemer. Ook kan sprake zijn van de noodzaak tot een collectief ontslag ofwel een reorganisatie of van een overname. Onze juristen helpen je bij zowel de voorbereiding als de uitvoering van een individueel of collectief ontslag.

Veelgestelde vragen over ontslagen, reorganisaties & overnames

  • Als een reorganisatie ten koste gaat van arbeidsplaatsen is er een scala aan regels en verplichtingen aan de orde. Zo legt de Wet op de ondernemingsraden de verplichting op om vooraf advies te vragen aan de Ondernemingsraad over belangrijke voorgenomen wijzigingen. Daarnaast moet voldaan worden aan de Wet Melding collectief ontslag, indien twintig of meer arbeidsplaatsen vervallen. Ook een cao kan verplichtingen tot overleg opleggen. Tot slot gelden specifieke selectieregels bij verval van arbeidsplaatsen en herplaatsing. Elk ontslag wordt individueel beoordeeld door het UWV en daarvoor moet de werkgever aan de strikte verplichtingen voldoen uit de wet en regelgeving.

  • Niet iedere bedrijfsovername is een overgang van onderneming. De situatie zal eerst onderzocht moeten worden. Over een overgang van onderneming heeft het Europees Hof zich al vaak moeten buigen. Dat geeft aan hoe complex deze materie is. Bij de overgang van een onderneming of van een zelfstandig onderdeel daarvan, gaat het werkzame personeel van rechtswege over naar de overnemende partij. Onze advocaten staan je bij tijdens de bedrijfsovername.

  • Ook buiten de bedrijfseconomische- of bedrijfsorganisatorische omstandigheden kunnen er redenen zijn om afscheid te nemen van een individuele werknemer. De werknemer is bijvoorbeeld langdurig ziek, heeft verwijtbaar gehandeld, functioneert niet of de onderlinge verhoudingen zijn ernstig verstoord. Daarnaast kan sprake zijn van een dringende reden voor ontslag op staande voet, waardoor de arbeidsovereenkomst onmiddellijk dient te eindigen. Ook in een dergelijke individuele casus moet een werkgever kunnen uitleggen waarom hij afscheid wil nemen en gelden er specifieke regels in de wet.

Staat je vraag er niet bij? Neem contact met ons op.

Duidelijk Hekkelman.