Ontslag, reorganisatie & overname  

Ontslag, reorganisatie en overname zijn redenen om als werkgever afscheid te nemen van een werknemer. Denk bijvoorbeeld aan het niet functioneren of het verwijtbaar handelen van de werknemer. Ook kan sprake zijn van de noodzaak tot een collectief ontslag ofwel een reorganisatie of van een overname. Onze juristen helpen je bij zowel de voorbereiding als de uitvoering van een individueel of collectief ontslag.

Veelgestelde vragen over ontslagen, reorganisaties & overnames

 • Als een reorganisatie ten koste gaat van arbeidsplaatsen is er een scala aan regels en verplichtingen aan de orde. Zo legt de Wet op de ondernemingsraden de verplichting op om vooraf advies te vragen aan de Ondernemingsraad over belangrijke voorgenomen wijzigingen. Daarnaast moet voldaan worden aan de Wet Melding collectief ontslag, indien twintig of meer arbeidsplaatsen vervallen. Ook een cao kan verplichtingen tot overleg opleggen. Tot slot gelden specifieke selectieregels bij verval van arbeidsplaatsen en herplaatsing. Elk ontslag wordt individueel beoordeeld door het UWV en daarvoor moet de werkgever aan de strikte verplichtingen voldoen uit de wet en regelgeving.

 • Niet iedere bedrijfsovername is een overgang van onderneming. De situatie zal eerst onderzocht moeten worden. Over een overgang van onderneming heeft het Europees Hof zich al vaak moeten buigen. Dat geeft aan hoe complex deze materie is. Bij de overgang van een onderneming of van een zelfstandig onderdeel daarvan, gaat het werkzame personeel van rechtswege over naar de overnemende partij. Onze advocaten staan je bij tijdens de bedrijfsovername.

 • Ook buiten de bedrijfseconomische- of bedrijfsorganisatorische omstandigheden kunnen er redenen zijn om afscheid te nemen van een individuele werknemer. De werknemer is bijvoorbeeld langdurig ziek, heeft verwijtbaar gehandeld, functioneert niet of de onderlinge verhoudingen zijn ernstig verstoord. Daarnaast kan sprake zijn van een dringende reden voor ontslag op staande voet, waardoor de arbeidsovereenkomst onmiddellijk dient te eindigen. Ook in een dergelijke individuele casus moet een werkgever kunnen uitleggen waarom hij afscheid wil nemen en gelden er specifieke regels in de wet.

Staat je vraag er niet bij? Neem contact met ons op.

Interesse in een van onze andere expertises?

 • Arbeidsrecht

  Voor het antwoord op jouw HR-vragen is het verstandig om tijdig een gespecialiseerd advocaat in te schakelen. Met een praktische en oplossingsgerichte benadering helpen onze specialisten bij het vinden van het antwoord op jouw HR-vragen. Wanneer wij de samenwerking met een cliënt aangaan, gaan wij echt met elkaar aan de slag. Neem contact op voor oplossingen waar je vandaag én morgen iets aan hebt.
 • Arbeidsongeschiktheid, ziekte & sociale zekerheid

  Bij arbeidsongeschiktheid van een medewerker moet de werkgever aan verschillende zaken denken. Wat als mijn werknemer ziek wordt? Hoeveel loon moet ik doorbetalen? Hoe zorg ik dat mijn werknemer weer beter wordt? Welke inspanningen worden van mij en mijn werknemer verwacht? Kan ik afscheid nemen van een zieke werknemer? Heb je vragen over jouw zieke werknemer? Wij geven je graag het antwoord.
 • Arbeidsvoorwaarden & arbeidsovereenkomsten

  In de arbeidsvoorwaarden en arbeidsovereenkomsten legt een werkgever afspraken met een werknemer vast. Afspraken die gelden tijdens de looptijd van de arbeidsovereenkomst, maar ook afspraken die na het einde van de arbeidsovereenkomst nog doorwerken. Hoe ga jij om met de voorwaarden en overeenkomsten? Onze advocaten denken met je mee.
 • Medezeggenschap

  Via medezeggenschap kunnen werknemers en/of derden invloed uitoefenen op het beleid en de gang van zaken in de onderneming of instelling. De medezeggenschap heeft informatie-, advies- en instemmingsrechten. In de praktijk is niet altijd duidelijk wanneer de medezeggenschap moet worden betrokken. Onze specialisten geven antwoord op vragen zoals: is een voorgenomen besluit wel belangrijk als er geen arbeidsplaatsen vervallen? En wanneer moet de OR worden betrokken? Zorg ervoor dat alle afspraken duidelijk zijn.
 • Overheidswerkgever

  Door de wnra is sinds 1 januari 2020 voor de meeste overheidswerkgevers het arbeidsrecht toepasselijk. Geen eenzijdige aanstelling meer en bestuursrechtelijke besluiten, maar een arbeidsovereenkomst en tweezijdige afspraken. Helemaal gelijk is het nog niet. De overheidswerknemer houdt bijvoorbeeld zijn speciale status en de medezeggenschap is anders georganiseerd. Onze specialisten helpen graag met verschillende thema’s rond het ambtenarenrecht. Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie.

Duidelijk Hekkelman.