Overheidswerkgever

Door de Wnra is sinds 1 januari 2020 voor de meeste overheidswerkgevers het arbeidsrecht toepasselijk. Geen eenzijdige aanstelling meer en bestuursrechtelijke besluiten, maar een arbeidsovereenkomst en tweezijdige afspraken. Helemaal gelijk is het nog niet. De overheidswerknemer houdt bijvoorbeeld zijn speciale status en de medezeggenschap is anders georganiseerd. Onze specialisten helpen graag met verschillende thema’s rond het ambtenarenrecht. Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie.

Veelgestelde vragen van overheidswerkgevers

  • Deze bovenwettelijke aanspraken, zoals het derde ziektejaar en de betaling van het volledige salaris bij arbeidsongeschiktheid in en door de dienst en een verlengde, aanvullende en soms ook nawettelijke werkloosheidsuitkering, zijn behouden. Wij hebben de juiste juridische kennis die nodig is bij ontslag.

  • Iedere medewerker in dienst van een overheidswerkgever is nog steeds ambtenaar. De overheid is er voor het algemene belang. Daarom blijven de speciale regels voor ambtenaren bestaan. Deze staan in de nieuwe Ambtenarenwet met daarin regels voor ambtenaren, bijvoorbeeld over de eed/belofte, de geheimhoudingsplicht, het verbod om giften aan te nemen en de plicht andere functies te melden.

  • Vanaf 2020 is er een hoop veranderd in het ambtenarenrecht. Met de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) is de rechtspositie van ambtenaren zoveel mogelijk gelijkgetrokken met die van werknemers met een arbeidsovereenkomst. De meeste ambtenaren zijn nu werknemer. Neem voor vragen over de Wnra contact op met onze advocaten.

  • Voor de overheidswerkgever gelden andere kaders, zoals ten aanzien van de speciale status van de ambtenaar, de medezeggenschap en bijvoorbeeld door de maximering van salarissen, ontslagvergoedingen en de wijze waarop verantwoording moet worden afgelegd. Ook zijn overheidswerkgevers eigenrisicodrager voor werkloosheidswet.

  • De regels voor overgang van ondernemingen gelden vanaf 1 januari 2020 en maken het kader bij uitbestedingen, taakoverheveling en samenwerkingen anders. Hierdoor is er geen ruimte voor eigen spelregels en ook maatwerk is veel minder mogelijk. Neem voor gericht advies contact op met onze specialisten.

Staat je vraag er niet bij? Neem contact met ons op.

Duidelijk Hekkelman.