Overheidswerkgever

Door de Wnra is sinds 1 januari 2020 voor de meeste overheidswerkgevers het arbeidsrecht toepasselijk. Geen eenzijdige aanstelling meer en bestuursrechtelijke besluiten, maar een arbeidsovereenkomst en tweezijdige afspraken. Helemaal gelijk is het nog niet. De overheidswerknemer houdt bijvoorbeeld zijn speciale status en de medezeggenschap is anders georganiseerd. Onze specialisten helpen graag met verschillende thema’s rond het ambtenarenrecht. Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie.

Veelgestelde vragen van overheidswerkgevers

 • Deze bovenwettelijke aanspraken, zoals het derde ziektejaar en de betaling van het volledige salaris bij arbeidsongeschiktheid in en door de dienst en een verlengde, aanvullende en soms ook nawettelijke werkloosheidsuitkering, zijn behouden. Wij hebben de juiste juridische kennis die nodig is bij ontslag.

 • Iedere medewerker in dienst van een overheidswerkgever is nog steeds ambtenaar. De overheid is er voor het algemene belang. Daarom blijven de speciale regels voor ambtenaren bestaan. Deze staan in de nieuwe Ambtenarenwet met daarin regels voor ambtenaren, bijvoorbeeld over de eed/belofte, de geheimhoudingsplicht, het verbod om giften aan te nemen en de plicht andere functies te melden.

 • Vanaf 2020 is er een hoop veranderd in het ambtenarenrecht. Met de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) is de rechtspositie van ambtenaren zoveel mogelijk gelijkgetrokken met die van werknemers met een arbeidsovereenkomst. De meeste ambtenaren zijn nu werknemer. Neem voor vragen over de Wnra contact op met onze advocaten.

 • Voor de overheidswerkgever gelden andere kaders, zoals ten aanzien van de speciale status van de ambtenaar, de medezeggenschap en bijvoorbeeld door de maximering van salarissen, ontslagvergoedingen en de wijze waarop verantwoording moet worden afgelegd. Ook zijn overheidswerkgevers eigenrisicodrager voor werkloosheidswet.

 • De regels voor overgang van ondernemingen gelden vanaf 1 januari 2020 en maken het kader bij uitbestedingen, taakoverheveling en samenwerkingen anders. Hierdoor is er geen ruimte voor eigen spelregels en ook maatwerk is veel minder mogelijk. Neem voor gericht advies contact op met onze specialisten.

Staat je vraag er niet bij? Neem contact met ons op.

Interesse in een van onze andere expertises?

 • Arbeidsrecht

  Voor het antwoord op jouw HR-vragen is het verstandig om tijdig een gespecialiseerd advocaat in te schakelen. Met een praktische en oplossingsgerichte benadering helpen onze specialisten bij het vinden van het antwoord op jouw HR-vragen. Wanneer wij de samenwerking met een cliënt aangaan, gaan wij echt met elkaar aan de slag. Neem contact op voor oplossingen waar je vandaag én morgen iets aan hebt.
 • Arbeidsongeschiktheid, ziekte & sociale zekerheid

  Bij arbeidsongeschiktheid van een medewerker moet de werkgever aan verschillende zaken denken. Wat als mijn werknemer ziek wordt? Hoeveel loon moet ik doorbetalen? Hoe zorg ik dat mijn werknemer weer beter wordt? Welke inspanningen worden van mij en mijn werknemer verwacht? Kan ik afscheid nemen van een zieke werknemer? Heb je vragen over jouw zieke werknemer? Wij geven je graag het antwoord.
 • Arbeidsvoorwaarden & arbeidsovereenkomsten

  In de arbeidsvoorwaarden en arbeidsovereenkomsten legt een werkgever afspraken met een werknemer vast. Afspraken die gelden tijdens de looptijd van de arbeidsovereenkomst, maar ook afspraken die na het einde van de arbeidsovereenkomst nog doorwerken. Hoe ga jij om met de voorwaarden en overeenkomsten? Onze advocaten denken met je mee.
 • Medezeggenschap

  Via medezeggenschap kunnen werknemers en/of derden invloed uitoefenen op het beleid en de gang van zaken in de onderneming of instelling. De medezeggenschap heeft informatie-, advies- en instemmingsrechten. In de praktijk is niet altijd duidelijk wanneer de medezeggenschap moet worden betrokken. Onze specialisten geven antwoord op vragen zoals: is een voorgenomen besluit wel belangrijk als er geen arbeidsplaatsen vervallen? En wanneer moet de OR worden betrokken? Zorg ervoor dat alle afspraken duidelijk zijn.
 • Overname, ontslag & reorganisatie

  Ontslag, reorganisatie en overname zijn redenen om als werkgever afscheid te nemen van een werknemer. Denk bijvoorbeeld aan het niet functioneren of het verwijtbaar handelen van de werknemer. Ook kan sprake zijn van de noodzaak tot een collectief ontslag ofwel een reorganisatie of van een overname. Onze juristen helpen je bij zowel de voorbereiding als de uitvoering van een individueel of collectief ontslag.

Duidelijk Hekkelman.