blog

  Update: Eerste Kamer stemt in met voorstel Wet Werk en Zekerheid (WWZ)

  Publicatiedatum: 11 juni 2014

  10 juni 2014 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet Werk en Zekerheid. Dat maakt de aanpassingen van het ontslagrecht, WW en flex-regels definitief. De eerste veranderingen treden in werking met ingang van 1 januari 2015.

  Hieronder worden de belangrijkste wijzigingen en de ingangsdata nog eens voor je op een rijtje gezet.

  1. 1 januari 2015: Flex-bepalingen (proeftijd, concurrentiebeding, aanzegplicht, de loondoorbetalingsplicht en de uitzendovereenkomst);
  2. 1 juli 2015: Ketenregeling, ontslagrecht en invoering transitievergoeding; en
  3. 1 januari 2016: Aanpassingen WW.

  Zie ook onze eerdere berichtgeving over de WWZ:

  • ‘Uitstel naar 1 januari 2015 van de flex-bepalingen’ van 5 juni 2014;
  • ‘De invoering van de flex-bepalingen’ van 23 april 2014;
  • ‘Instemming Tweede Kamer’ van 19 februari 2014;
  • ‘WWZ op hoofdlijnen’ van 2 december 2013; en

  Ten slotte informeren wij je dat de minister heeft toegezegd om nog voor 1 januari 2015 met enkele (marginale) wijzigingen te komen. Zodra daar meer over bekend is, berichten wij je uiteraard direct nader.

  Indien je hierover vragen hebt, dan kun je contact op nemen met jouw contactpersoon binnen onze sectie Arbeidsrecht.