blog

  Update Wetsvoorstel Werk en Zekerheid

  Publicatiedatum: 19 februari 2014

  Met een ruime meerderheid heeft de Tweede Kamer gisteren het wetsvoorstel Wet werk en zekerheid aangenomen.

  Eind 2013 hebben we je reeds geïnformeerd over het oorspronkelijke wetsvoorstel en daarbij tevens de hoofdlijnen van dit wetsvoorstel voor je uiteengezet (zie hoofdlijnen wetsvoorstel). Daarnaast hebben we onlangs enkele seminars gehouden over de implicaties van dit wetsvoorstel.

  Inmiddels is het voorstel in een sneltreinvaart in de Tweede Kamer behandeld en slechts op enkele punten gewijzigd. Dit aangepaste wetsvoorstel Werk en Zekerheid is gisteren door de Tweede Kamer aangenomen. De belangrijkste punten waarop het wetsvoorstel is gewijzigd zijn de volgende:

  • Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft ingestemd met het uitstellen van de wijziging van de ketenbepaling met één jaar. Dit betekent dat deze wijziging niet op 1 juli 2014, maar op 1 juli 2015 in werking zal treden. De wijziging van de ketenbepaling houdt in dat werknemers niet na drie jaar, zoals nu het geval is, maar al na twee jaar aanspraak kunnen maken op een vast contract bij hun werkgever.
  • Bij ontslag of bij het niet verlengen van de arbeidsovereenkomst hebben werknemers na een arbeidsovereenkomst van ten minste twee jaar recht op een transitievergoeding. Kleine MKB-werkgevers (minder dan 25 werknemers) mogen tot 1 januari 2020 dienstjaren gelegen voor 1 mei 2013 buiten beschouwing laten voor de berekening van de transitievergoeding, ingeval het ontslag is ingegeven door de slechte financiële situatie waarin de werkgever verkeert.

  Nu het wetsvoorstel is aangenomen door de Tweede Kamer zal het -waarschijnlijk wederom spoedig- ter behandeling worden voorgelegd aan de Eerste Kamer. De Eerste Kamer dient uiteindelijk te beslissen over het aannemen van dit wetsvoorstel tot wet. Voordat het echter zover is hopen we voor je dat de Eerste Kamer niet overhaast te werk zal gaan en de kritische noten en aanbevelingen vanuit de praktijk in acht neemt.

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Teuntje Verbaandert