blog

  Faillissementsaanvraag als incassomiddel: hoe werkt dat nu?

  Christiaan Donners
  Christiaan Donners Publicatiedatum: 26 juni 2014

  Het aanvragen van het faillissement van een debiteur kan een effectief middel zijn om alsnog betaling van uw openstaande factuur te verkrijgen. Uw debiteur zal in de regel immers willen voorkomen dat hij failliet wordt verklaard. Hoe en wanneer werkt dat nu?

  Waarom een faillissementsaanvraag?

  Op het moment dat uw factuur onbetaald blijft, kunt u rechtsmaatregelen nemen om betaling af te dwingen. Het voeren van een gerechtelijke procedure en het leggen van conservatoir beslag kan echter kostbaar zijn en veel tijd kosten, terwijl het onzeker is of dit tot betaling zal leiden. Vooral als sprake is van een onbetwiste vordering, kan het indienen van een faillissementsaanvraag een goed alternatief zijn omdat het relatief goedkoop is en u vaak snel duidelijkheid krijgt. Uw debiteur zal in de regel een faillissement willen voorkomen zodat de druk van een faillissementsaanvraag regelmatig voldoende blijkt te zijn om alsnog betaling van uw openstaande factuur te verkrijgen.

  Het indienen van de faillissementsaanvraag

  Een faillissementsaanvraag moet bij de rechtbank worden ingediend door een advocaat door middel van een verzoekschrift. Dit verzoekschrift hoeft niet heel uitgebreid te zijn. In het verzoekschrift hoeft u uw vordering namelijk slechts summier te onderbouwen. Na indiening van het verzoekschrift zal de rechtbank een zitting bepalen waarbij in ieder geval uw advocaat aanwezig moet zijn. Deze zitting vindt over het algemeen plaats binnen twee tot zes weken na indiening van het verzoekschrift. Uw debiteur wordt voor deze zitting opgeroepen door de rechtbank of door uw advocaat.

  Aanhouden van de zitting

  Bij de meeste faillissementen zult u als schuldeiser, ervan uitgaande dat u geen wettelijk voorrangsrecht hebt, niets ontvangen. U wilt dan ook waarschijnlijk niet dat het faillissement daadwerkelijk wordt uitgesproken. Als de aanvraag niet tot betaling leidt, kunt u de aanvraag voor de zitting intrekken om het faillissement van uw debiteur en verdere advocaatkosten te voorkomen. U kunt er ook voor kiezen om de zitting voor maximaal acht weken aan te houden. Zeker als u een betalingsregeling met uw debiteur bent overeengekomen, zal de dreiging van een mogelijk faillissement voor uw debiteur vaak reden zijn om de betalingsregeling na te komen.

  Pluraliteit van schuldeisers

  Een misverstand dat bij veel ondernemers leeft, is dat voor het indienen van een faillissementsaanvraag sprake moet zijn van minimaal twee schuldeisers, de zogenaamde ‘pluraliteit van schuldeisers’. Voor het indienen van een verzoekschrift is dat echter niet nodig. Pas op de zitting dient u, als aanvrager, te onderbouwen dat uw debiteur verkeert in de toestand dat hij is opgehouden met betalen. De rechtbank zal het faillissement alleen uitspreken als ter zitting blijkt dat de debiteur meerdere schulden onbetaald laat. Dit is voor de rechter namelijk een vereiste om te kunnen oordelen dat uw debiteur in staat van faillissement verkeert. Als u de faillissementsaanvraag gebruikt om betaling van uw openstaande factuur te verkrijgen, wordt de faillissementsaanvraag alleen maar ingediend met de bedoeling dat uw debiteur, met een faillissementszitting in het vooruitzicht, alsnog tot betaling overgaat. Uw debiteur weet immers niet of u de faillissementsaanvraag daadwerkelijk door zult zetten.

  Betaling nadat het faillissement is aangevraagd

  Als uw debiteur uw vordering volledig heeft voldaan nadat u zijn faillissement heeft aangevraagd, kunt u de aanvraag weer intrekken. Als uw debiteur slechts gedeeltelijk heeft betaald, doet u er ook verstandig aan om uiteindelijk uw aanvraag in te trekken. Als u namelijk een betaling ontvangt, nadat u het faillissement hebt aangevraagd en het faillissement wordt ook op dat verzoek uitgesproken, dan zal de curator deze betaling vernietigen en het door u ontvangen bedrag terugvorderen. Doordat u wist van de faillissementsaanvraag en toch betaling hebt ontvangen, is dit namelijk ‘paulianeus’ op grond van artikel 47 van de Faillissementswet. Als u uw faillissementsaanvraag intrekt en kort daarna weer indient, loopt u dit risico niet. Als u een nieuw verzoek tot faillietverklaring indient, bent u wel opnieuw griffierecht verschuldigd. Het griffierecht bedraagt anno 2014 € 608,00, tenzij het verzoek wordt ingediend door een natuurlijk persoon. In dat geval bedraagt het griffierecht € 282,00. Dit griffierecht bent u verschuldigd zodra het verzoekschrift is ingediend. Als de zitting wordt aangehouden, hoeft u niet nogmaals griffierecht te betalen.

  Voor welke gevallen?

  Bij een onderbouwde betwisting van de vordering zal niet snel een faillissement worden uitgesproken en een debiteur die dit weet, zal dan ook niet snel alsnog tot betaling overgaan. De faillissementsaanvraag als incassomiddel werkt dan ook met name bij onbetwiste vorderingen waarbij uw debiteur in staat is om in ieder geval een deel van uw vordering te voldoen. Een debiteur die daadwerkelijk verkeert in de toestand dat hij is opgehouden met betalen, kan immers simpelweg niets betalen en dan zal ook dit incassomiddel geen effect sorteren.

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Judith Schröder