blog

  Gewijzigde Aanbestedingswet treedt toch vandaag (1 juli 2016) in werking!

  Elise Zeelenberg Publicatiedatum: 1 juli 2016 Laatste update: 23 april 2021

  Wijziging Aanbestedingswet

  Op 21 juni 2016 is het wetsvoorstel tot wijziging van de Aanbestedingswet 2012 aangenomen door de Eerste Kamer. Streefdatum voor inwerkingtreding van de gewijzigde Aanbestedingswet was 1 juli 2016. Deze datum is gehaald, de gewijzigde Aanbestedingswet is gisteren gepubliceerd en treedt vandaag – vrijdag 1 juli 2016 – in werking.

  Aanleiding wetswijziging

  Wijziging van de Aanbestedingswet was nodig om de nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen
  (2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU) in de Nederlandse rechtsorde te implementeren. Implementatie had uiterlijk moeten plaatsvinden op 18 april 2016. Omdat voor Nederland deze implementatiedatum onhaalbaar bleek, heeft de minister de inwerkingtreding voorzien voor 1 juli 2016. Met inwerkingtreding van de wet tot wijziging van de Aanbestedingswet 2012 worden de nationale aanbestedingsrechtelijke bepalingen in overeenstemming gebracht met de nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen.

  Gevolg publicatie in het Staatsblad en de Staatscourant

  De wet tot wijziging van de Aanbestedingswet 2012, het besluit tot wijziging van het Aanbestedingsbesluit, de nieuwe Gids Proportionaliteit en het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016) zijn gisteren gepubliceerd in het Staatsblad en de Staatscourant. Dat betekent dat de nieuwe wet- en regelgeving vandaag – vrijdag 1 juli 2016 – in werking treedt. Met ingang van deze datum moeten aanbestedende diensten zich houden aan de regels van de gewijzigde Aanbestedingswet en aanverwante regelgeving.

  Conclusie

  De nieuwe aanbestedingsregels treden vandaag – vrijdag 1 juli 2016 – in werking. Voor aanbestedingen vanaf deze datum moeten aanbestedende diensten hun werkwijze afstemmen op de gewijzigde Aanbestedingswet en aanverwante regelgeving. Wil je weten wat de gewijzigde aanbestedingsregels voor jouw organisatie betekenen? Neem dan gerust contact met ons op.

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Daisy Adams