blog

  Aankondiging partiële herziening van de PAS

  Afbeelding voor Aankondiging partiële herziening van de PAS

  Net als vorig jaar staat er ook voor dit jaar weer een partiële herziening van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) op de planning. De Staatssecretaris van Economische zaken kondigt in een recente brief aan dat het ontwerp van de tweede partiële herziening van 5 september tot en met 16 oktober 2016 ter inzage zal worden gelegd. Inwerkingtreding van deze herziening is gepland op 15 december 2016.

  Wat deze herziening inhoudt, wordt (nog) niet aangekondigd. Ik acht het aannemelijk dat in elk geval rekening zal worden gehouden met de resultaten van monitoring van het eerste jaar PAS. Zo bleek er bij de eerste herziening van de PAS (in werking getreden op 15 december 2015) meer ruimte voor nieuwe ontwikkelingen te zijn. Zie hiervoor mijn blogs “Natuurbeschermingswet 1998: overal weer depositieruimte beschikbaar” en “PAS: ontwerp partiële herziening nu ter inzage”. Zodra er meer duidelijkheid is over de inhoud van de tweede herziening, zal ik daar verder over informeren.

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Chantal van Mil