Alle artikelen Agrarische zaken

Tag: aansprakelijkheid

Een erg nare zaak

10 januari 2019

Een bezoekje aan een boerderij in het najaar van 2016 leidt tot een drama met een uiterst vervelende nasleep. Bij dat drama zijn paarden betrokken. De nasleep geeft een bijzonder inkijkje in de aansprakelijkheidsproblematiek rond paarden. Maar er komt ook duidelijkheid over de zorgplicht van ouders naar kinderen toe in situaties rond paarden. Uit het oordeel van de rechtbank valt een wijze les te trekken.

Meer

Aansprakelijkheid, Aansprakelijkheid voor dieren, Paarden, Risico, Schade

Blog thema: Hippisch recht

Rechtmatige Verordening ruimte, toch schadevergoeding voor de veehouder

28 september 2016

Op 21 september 2016 heeft de Rechtbank Oost-Brabant een opvallende uitspraak gedaan (ECLI:NL:RBOBR:2016:5156). Het gaat om een nertsenhouder die zijn uitbreidingsplannen (een bouwblokvergroting tot 2,5 hectare) gedwarsboomd zag door de Verordening ruimte (fase 1) van de provincie Noord-Brabant. In de verordening was bepaald dat in een verwevingsgebied uitbreiding van bouwblokken voor intensieve veehouderij was toegestaan tot een maximum van 1,5 ha op een duurzame locatie. Verder was bepaald dat Gedeputeerde Staten ontheffing konden verlenen voor uitbreiding van een bouwblok tot een maximum van 2,5 ha, waaraan de voorwaarde was verbonden dat sprake moest zijn van een aantoonbaar initiatief tot verplaatsing. Zo'n ontheffing hadden Gedeputeerde Staten in dit geval geweigerd. De weigering bleef bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in stand.

Meer

Aansprakelijkheid, Ontheffing, Ruimte, Schadevergoeding, Verordening