Alle artikelen Agrarische zaken

Tag: Aansprakelijkheid voor dieren

Een erg nare zaak

10 januari 2019

Een bezoekje aan een boerderij in het najaar van 2016 leidt tot een drama met een uiterst vervelende nasleep. Bij dat drama zijn paarden betrokken. De nasleep geeft een bijzonder inkijkje in de aansprakelijkheidsproblematiek rond paarden. Maar er komt ook duidelijkheid over de zorgplicht van ouders naar kinderen toe in situaties rond paarden. Uit het oordeel van de rechtbank valt een wijze les te trekken.

Meer

Aansprakelijkheid, Aansprakelijkheid voor dieren, Paarden, Risico, Schade

Blog thema: Hippisch recht

Aansprakelijkheid voor dieren: hoe zit het met schade toegebracht aan een medebezitter?

4 februari 2016

Met betrekking tot dieren regelt het Burgerlijk Wetboek een risico-aansprakelijkheid voor de bezitter. De bezitter dient in te staan voor de schade die het dier veroorzaakt. Ook al valt de bezitter geen enkel verwijt te maken, hij dient de ontstane schade te vergoeden. De wetgever heeft dit welbewust zo geregeld. De grondslag voor de risico-aansprakelijkheid is (dit valt zo in de Parlementaire Geschiedenis te lezen) dat een bezitter - meestal vanwege economisch nut of eigen genoegen – het dier houdt en daarmee voor derden gevaar schept in verband met de onberekenbare krachten die de eigen energie van het dier als levend wezen oplevert. De risico’s die verbonden zijn aan het houden van dieren brengt de wetgever dus voor rekening van de bezitter. Daar valt alles voor te zeggen. Als dieren in de uitoefening van een bedrijf worden gebruikt dan regelt het Burgerlijk Wetboek dat de aansprakelijkheid ligt bij de exploitant van het bedrijf. Maar hoe zit het nu als een dier een mede-bezitter schade toebrengt?

Meer

Aansprakelijkheid voor dieren, Medebezitter

Blog thema: Civiel-Agrarisch