Alle artikelen Agrarische zaken

Tag: gezondheid

Onderzoek naar effecten gewasbeschermingsmiddelen op omwonenden; een update

14 maart 2018

Zoals ik in een eerdere blog al schreef, is in opdracht van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in 2015 het ‘Onderzoek Bestrijdingsmiddelen en Omwonenden’ (OBO) gestart. Onderzocht wordt in hoeverre mensen die dicht bij landbouwpercelen wonen, blootgesteld worden aan bestrijdingsmiddelen. Onderdeel van dit onderzoek is het ‘Verkennend gezondheidsonderzoek’. Hierin wordt onderzocht of omwonenden van agrarische percelen gezondheidsproblemen hebben, die niet of minder voorkomen bij mensen uit een andere omgeving. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, mevrouw Schouten, sprak in november 2017 de verwachting uit om eind 2018 met de bevindingen te komen.

Meer

Activiteitenbesluit, Bestrijdingsmiddel, Driftreductie, Gewasbeschermingsmiddel, Gezondheid, Obo, Rivm, Volksgezondheid

Thema's: Agrarisch omgevingsrecht , Volksgezondheid

Aanscherping verplichte driftreductie treedt binnenkort in werking

6 december 2017

gewasbeschermingsmiddelen op omwonenden. Hierin schreef ik al dat het kabinet en de sector de uitkomst van dit onderzoek niet afwachten, maar in de tussentijd al maatregelen treffen. Een van deze maatregelen betreft de aanscherping van de verplichte driftreductie van 50% naar minimaal 75%. Ten tijde van plaatsing van mijn vorige blog was nog niet duidelijk wanneer deze aanscherping in werking zou treden. Inmiddels is deze datum van inwerkingtreding bekendgemaakt.

Meer

Activiteitenbesluit, Blootstellingsonderzoek, Drift, Driftreductie, Gewasbescherming, Gewasbeschermingsmiddel, Gezondheid, Gezondheidsraad, Inwerkingtreding, Omwonenden, Rivm, Spuitzone

Thema's: Agrarisch omgevingsrecht , Volksgezondheid

Stand van zaken van het onderzoek naar effecten gewasbeschermingsmiddelen op omwonenden

24 november 2017

Kortgeleden is een Amerikaans onderzoek naar de gevolgen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen voor omwonenden van agrarische percelen gepubliceerd. In reactie hierop heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) aangegeven dat de situatie in de Verenigde Staten niet vergelijkbaar is met de situatie in Nederland. De Gezondheidsraad kwam in 2014 naar aanleiding van een destijds uitgebracht vergelijkbaar buitenlands onderzoek al tot een zelfde conclusie en adviseerde een blootstellingsonderzoek onder omwonenden in Nederland. Wat is de stand van zaken van dit blootstellingsonderzoek? Worden er in de tussentijd maatregelen genomen om eventuele nadelige effecten van deze blootstelling te verminderen? In dit blog geef ik antwoorden op deze vragen.

Meer

Activiteitenbesluit, Blootstellingsonderzoek, Drift, Driftreductie, Gewasbescherming, Gewasbeschermingsmiddel, Gezondheid, Gezondheidsraad, Omwonenden, Rivm, Spuitzone

Thema's: Agrarisch omgevingsrecht , Volksgezondheid

Bosstrook voorkomt drift bestrijdingsmiddelen

11 april 2017

In dit blog bespreek ik de uitspraak van de Afdeling van 5 april 2017 waarin een spuitzone van 20 meter is geaccepteerd wegens een tussenliggende bosstrook in eigendom van de gemeente. Ook stip ik toekomstige ontwikkelingen aan op het gebied van spuitzones.

Meer

Drift, Gewasbestrijdingsmiddel, Gezondheid, Spuitvrije zone, Spuitzone, Voorwaardelijke verplichting

Thema's: Agrarisch omgevingsrecht , Bestemmingsplan , Spuitzones

Renske van Dreumel
Renske van Dreumel AdvocaatUit dienst bij Hekkelman

Gelders Plussenbeleid vastgesteld

9 maart 2017

Via eerdere blogs hield mijn collega Paul Bodden je op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het Gelders Plussenbeleid, dat onderdeel uitmaakt van het Actualisatieplan Omgevingsverordening van de provincie Gelderland. Zo behandelde hij in zijn blog van 3 augustus 2016 de inhoudelijke hoofdlijnen van dit beleid en zette hij hierbij enige vraagtekens.

Meer

Actualisatieplan, Bestemmingsplan, Gelderland, Gelders plussenbeleid, Gezinsbedrijven, Gezondheid, Milieu apk, Motie, Omgevingsverordening, Omgevingsvisie, Sloop, Vaststelling, Vervolgvoorstel

Blog thema: Agrarisch omgevingsrecht

Onderzoeksresultaten veehouderij en gezondheid omwonenden bekend

7 juli 2016

De uitkomsten van het driejarig onderzoek van het RIVM, Universiteit Utrecht (IRAS), Wageningen UR en NIVEL, naar de gevolgen van de veehouderij voor de gezondheid van omwonenden zijn vandaag bekend gemaakt. Een greep uit de resultaten...

Meer

Gezondheid, Omwonenden, Veehouderij, Volksgezondheid

Thema's: Intensieve veehouderij , Volksgezondheid

Veehouderij en volksgezondheid

6 april 2016

Op 5 april 2016 heeft minister Schippers Kamervragen beantwoord over het thema ‘veehouderij en volksgezondheid’. De vragen zijn gesteld naar aanleiding van het artikel ‘Meer longkanker in Brabant en het effect hierop van de intensieve veeteelt’. Minister Schippers geeft aan dat de relatie tussen intensieve veehouderij en longkanker niet is meegenomen in het grootschalig onderzoek Veehouderij en Gezondheid Omwonenden (VGO) dat thans loopt. De GGD in de regio Brabant start per direct een verkennend onderzoek naar deze relatie, waarvan de resultaten eind april 2016 al worden verwacht, aldus minister Schippers. Mogelijk dat deze resultaten aanleiding vormen voor nader onderzoek.

Meer

Gezondheid, Q-koorts, Veehouderij, Volksgezondheid

Thema's: Intensieve veehouderij , Volksgezondheid