blog

  AMvB grondgebonden groei in wet vertaald

  Peter Goumans
  Peter Goumans Publicatiedatum: 1 mei 2015

  Op 23 april debatteerde de Tweede Kamer met staatssecretaris Dijksma over de concept-AMvB grondgebonden groei. De Eerste Kamer sprak op 28 april over dit onderwerp met de staatssecretaris. In de Eerste Kamer bestond bij enkele politieke partijen de gedachte om behandeling van de concept-AMvB te blokkeren om een wettelijke regeling af te dwingen. Om dit te voorkomen heeft staatssecretaris Dijksma toegezegd de AMvB alsnog in een wettelijke regeling te zullen vertalen. Het is twijfelachtig of die wettelijke regeling op 1 januari 2016 kan worden ingevoerd. De invoering van de AMvB wordt daarom doorgezet. Overigens is niet de verwachting dat de wettelijke regeling een andere inhoud zal hebben dan de AMvB. De staatssecretaris spreekt van een kopie van de AMvB. In het debat in de Eerste Kamer liet de staatssecretaris doorschemeren dat zij een stelsel van dierrechten voorbereidt voor het geval het fosfaatplafond wordt bereikt. Tot slot wees zij er op dat er binnen de AMvB ruimte is voor ontheffing voor bedrijven die vóór 7 november 2014 tevergeefs hebben geïnvesteerd in mestverwerking.

  Mag ik je op de hoogte houden?

  Schrijf je in voor onze blog updates

  Afbeelding voor Claudia Lap