blog

  Belanghebbende bij een bestemmingsplan gezien de resultaten van het onderzoek ‘Veehouderij en Gezondheid Omwonenden’?

  Paul Bodden
  Paul Bodden Publicatiedatum: 17 oktober 2016 Laatste update: 10 september 2021
  Afbeelding voor Belanghebbende bij een bestemmingsplan gezien de resultaten van het onderzoek ‘Veehouderij en Gezondheid Omwonenden’?

  VGO-rapport

  In een eerder blog heb ik de resultaten van het onderzoek ‘Veehouderij en Gezondheid Omwonenden’ (RIVM, 5 juli 2016, kenmerk 2015 – 0058; hierna: ‘VGO-rapport’) aangestipt. De onderzoeksresultaten roepen veel juridische vragen op. Eén daarvan is of in de resultaten aanleiding kan worden gezien om iemand als belanghebbende bij een bestemmingsplan aan te merken. Deze vraag stond centraal in de uitspraak van de Raad van State van 12 oktober 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:2714).

  Belanghebbende bij bestemmingsplan

  Aan de orde was de herziening van het bestemmingsplan voor het buitengebied van de gemeente Vlagtwedde. Eén van de vragen die voorlag, was of iemand die op een afstand van ongeveer 920 meter woont van een perceel waarop het plan intensieve veehouderij mogelijk maakt, kan worden aangemerkt als belanghebbende bij het plandeel. Een afstand van 920 meter is in de regel ingeval van een intensieve veehouderij te groot om nog van een rechtstreeks betrokken belang te kunnen spreken. De bewoners stelden onder verwijzing naar het VGO-rapport  dat zij nadelige gevolgen voor de gezondheid kunnen ondervinden bij vestiging van een intensieve veehouderij op een afstand van minder dan één kilometer.

  VGO-rapport en belanghebbendheid

  De Raad van State ziet hierin echter geen aanleiding om, ondanks de grote afstand, een rechtstreeks betrokken belang aan te nemen. De Raad van State wijst erop dat het onderzoek is verricht in Noord-Brabant en het noorden van Limburg en dat het VGO-rapport vermeldt dat het niet zonder meer duidelijk is of de resultaten van het onderzoek zijn te generaliseren voor het hele land. In het rapport wordt gewezen op de hoge achtergrondniveaus voor fijnstof, onder andere afkomstig uit het Ruhrgebied in het onderzoeksgebied. Verder wordt in het rapport gewezen op andere specifieke kenmerken van het gebied, zoals aantal veehouderijen, type bedrijven en kenmerken van de bevolking. Het rapport beveelt voorts vervolgstudies in de veerijke delen van Overijssel en/of Gelderland aan.

  Kortom: de Raad van State komt niet toe aan een waardering van de conclusies van het VGO-onderzoek in het kader van het belanghebbendebegrip als zodanig, maar volstaat met de gevolgtrekking dat de resultaten niet zonder meer relevant zijn buiten het onderzoeksgebied.

  Seminar

  Hiermee is een eerste juridische vraag die naar aanleiding van het VGO-rapport is gerezen, in hoogste instantie beantwoord. Er resteert echter nog een groot aantal juridische vragen. Deze worden behandeld tijdens ons seminar Veehouderij en volksgezondheid op donderdagmiddag 3 november 2016. U kunt zich hier nog tot en met 31 oktober a.s. voor dit seminar inschrijven!

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Judith Schröder