blog

    Berichtgeving Noord-Brabant PAS - overgangsrecht

    Renske van DreumelPublicatiedatum: 12 juni 2015

    Vandaag (12 juni 2015) heeft de provincie Noord-Brabant laten weten dat zij het overgangsrecht ruim zal uitleggen. Volgens de provincie zullen hierdoor de meeste aanvragen ingediend vóór 1 juli 2015 onder het overgangsrecht kunnen vallen. Dat betekent dat de aanvragen grotendeels onder het ‘oude recht’ afgehandeld kunnen worden, aldus de provincie Noord-Brabant. Wel geeft de provincie aan dat voor nieuwe aanvragen op grond van de PAS er een algemene regel zal komen gelden van een maximale uitgifte van 3 mol N/ha/jr. per locatie per 6 jaar. Hierbij vermeldt de provincie Noord-Brabant dat deze ‘3 mol beperking’  ook geldt voor aanvragen van de bedrijven die op grond van een beleidsregel voorrang zullen krijgen bij het toedelen van ontwikkelingsruimte (zie hiervoor).