blog

    Berichtgeving Noord-Brabant PAS - overgangsrecht

    Vandaag (12 juni 2015) heeft de provincie Noord-Brabant laten weten dat zij het overgangsrecht ruim zal uitleggen. Volgens de provincie zullen hierdoor de meeste aanvragen ingediend vóór 1 juli 2015 onder het overgangsrecht kunnen vallen. Dat betekent dat de aanvragen grotendeels onder het ‘oude recht’ afgehandeld kunnen worden, aldus de provincie Noord-Brabant. Wel geeft de provincie aan dat voor nieuwe aanvragen op grond van de PAS er een algemene regel zal komen gelden van een maximale uitgifte van 3 mol N/ha/jr. per locatie per 6 jaar. Hierbij vermeldt de provincie Noord-Brabant dat deze ‘3 mol beperking’  ook geldt voor aanvragen van de bedrijven die op grond van een beleidsregel voorrang zullen krijgen bij het toedelen van ontwikkelingsruimte (zie hiervoor).

    Geen blog meer missen?

    Wij houden je op de hoogte

    Afbeelding voor Mark Perlot