blog

  Berichtgeving Overijssel PAS

  Op woensdag 10 juni 2015 heeft de provincie Overijssel  aangegeven hoe de provincie zal omgaan met aanvragen om Natuurbeschermingswetvergunning na inwerkingtreding van de PAS (op 1 juli 2015). Opvallend is dat de provincie Overijssel aangeeftdat indien de feitelijke bedrijfssituatie (dierbezetting) van een agrariër in één van de jaren 2012, 2013 of 2014 hoger is dat de vergunde situatie in de Natuurbeschermingswetvergunning, de agrariër ervoor kan kiezen om deze feitelijke situatie te gebruiken als nieuwe referentiesituatie. Gelet op de letterlijke tekst van artikel 5 lid 5 van de Regeling programmatische aanpak stikstof lijkt dit een discutabele uitleg. Verder geeft de provincie Overijssel aan dat ook de huidige aanvragen om Natuurbeschermingswetvergunning, die onder het overgangsrecht komen te vallen, zullen moeten voldoen aan de aangekondigde nieuwe normen van de Regeling ammoniak en veehouderij (welke normen nog niet in werking zijn getreden).  Ook dit is voor discussie vatbaar.

   

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Christiaan Donners