blog

  De KringloopWijzer

  Paul Bodden
  Paul Bodden Publicatiedatum: 30 september 2015
  Afbeelding voor De KringloopWijzer

  Op 17 september 2015 was ik aanwezig bij een ledenavond van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV). Ik sprak daar over de juridische facetten van de KringloopWijzer. De KringloopWijzer brengt voor een veehouderij de mineralenkringlopen in beeld. Uit de kringlopen volgen scores als excreties van stikstof en fosfaat, overschotten van stikstof en fosfaat, mineralenbenuttingen en ammoniakemissie. Aan het einde van de avond volgde een stemming. Een meerderheid van de melkveehouders bleek tegen een verplichte invoering van de KringloopWijzer te zijn.

  Standpunt staatssecretaris en sector

  Het point of no return lijkt echter allang te zijn bereikt. In haar brief van 2 juli 2015 heeft staatssecretaris Dijksma aangegeven dat voor de bedrijfsspecifieke verantwoording het gebruik van de KringloopWijzer het meest voor de hand ligt. Dijksma kiest (vooralsnog) voor private borging in de zuivelketen. Al op 5 december 2013 hebben NZO, LTO Nederland, Nevedi en VLB met het convenant ‘Verbeteren mineralenefficiëntie van melkveebedrijven via KringloopWijzer’ hiertoe de eerste stap gezet.

  Borging

  Hoewel in het civiele recht de contractsvrijheid geldt, lijkt er voor de melkveehouder geen ontkomen aan (indien hij dat al zou willen). Mocht de privaatrechtelijke borging niet werken, dan zal Dijksma het instrument ongetwijfeld verplicht stellen via de Meststoffenwet. Daarvan is vooralsnog echter geen sprake.

  Toch is borging langs publiekrechtelijke weg op korte termijn niet uitgesloten, zij het dat deze indirect zal zijn. Zowel bij de totstandkoming van de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV), als bij de totstandkoming van het Groninger Verdienmodel (GMV) is aangegeven dat de KringloopWijzer te zijner tijd zal worden geïncorporeerd in deze duurzaamheidsscores (zie nader over deze scores mijn blog ‘Duurzaamheidsregels in de ruimtelijke ordening’). Borging uit onverwachte hoek!

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Daisy Adams