blog

  Dialoog over intensieve veehouderij in Venray van start

  Peter Goumans
  Peter Goumans Publicatiedatum: 12 juni 2015

  Venray is een vee-intensieve gemeente. 88 rundveebedrijven houden circa 15.000 runderen, 36 pluimveebedrijven hebben samen 3,7 miljoen kippen en 119 varkensbedrijven huisvesten ruim 600.000 varkens.  Daarmee is Venray in Nederland een van de gemeenten met de meeste dieren. Ook in Venray is de intensieve veehouderij, die in die gemeente zorgt voor 6% van de primaire werkgelegenheid en in 2010 60 miljoen aan toegevoegde waarde vertegenwoordigde, onderwerp van soms heftige discussies. Die discussie is volgens de gemeenteraad niet altijd zuiver. De gemeenteraad heeft daarom het initiatief genomen voor een dialoog tussen alle betrokkenen. Op maandag 8 juni ging de dialoog van start met de resultaten van een feitenonderzoek door de HAS. Op 16 juni volgt de uitwisseling van meningen tussen voor-,  tegenstanders en betrokkenen. Op 22 juni worden de resultaten van het debat besproken. Ook Hekkelman Advocaten zorgt voor input in dit debat.

  Mag ik je op de hoogte houden?

  Schrijf je in voor onze blog updates

  Afbeelding voor Franc Pommer