blog

  Drastische beleidswijziging voor de Noordbrabantse veehouderij

  Afbeelding voor Drastische beleidswijziging voor de Noordbrabantse veehouderij

  Op 14 juni 2017 hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hun voorstel gepresenteerd voor een maatregelenpakket dat versneld moet leiden tot een zorgvuldige veehouderijsector in Brabant. De maatregelen zijn gericht op mestbewerking, regulering van de veedichtheid (via ‘staldering’), reductie van de ammoniakuitstoot (strengere emissie-eisen, ook voor rundvee en geiten, en geen interne saldering) en aanscherping van de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV). Het betreft een vrij drastische beleidswijziging. Onderdelen daarvan kwamen reeds aan de orde in onze blogs ‘Wijziging Noordbrabantse Verordening Ruimte’ en ‘Wijziging Noordbrabantse Verordening Natuurbescherming’. Provinciale Staten zijn nu aan zet. Via onze blogs zullen wij u je de komende periode nader over deze beleidswijziging informeren.

  Mag ik je op de hoogte houden?

  Schrijf je in voor onze blog updates

  Afbeelding voor Ton van Os