blog

  Dump drugsafval in het buitengebied

  Renske van Dreumel Publicatiedatum: 31 mei 2017 Laatste update: 10 september 2021
  Afbeelding voor Dump drugsafval in het buitengebied

  Er wordt nog steeds op grote schaal afval van de productie van synthetische drugs gedumpt in het buitengebied. In dit blog bespreek ik de mogelijkheid om een subsidieaanvraag in te dienen (tot en met 15 augustus 2017 of langer) voor kosten die zijn gemaakt voor het opruimen van drugsafval. En wie is verantwoordelijk voor deze kosten en de dump van drugsafval?

  Subsidiemogelijkheid

  Gemeenten en grondeigenaren die in 2016 kosten hebben gemaakt voor het opruimen van drugsafval kunnen een subsidieaanvraag indienen bij de provincie. De subsidie bedraagt maximaal 50% van de gemaakte opruimkosten. Niet elke provincie hanteert dezelfde openstellingsperiode. In Noord-Brabant kunnen aanvragen worden ingediend tot en met 15 augustus 2017. In de provincies Limburg, Gelderland, Zeeland en Noord-Holland kunnen aanvragen worden ingediend tot en met 31 augustus 2017. De overige provincies hebben nog geen openstellingsperiode bekend gemaakt. De provincie Noord-Brabant voert voor alle provincies de administratieve verwerking van de subsidieregeling uit. Alle aanvragen dienen daar dus te worden ingediend.

  Ruimere criteria

  In mijn blog van 10 februari 2016 “Dump drugsafval op agrarisch perceel: subsidie voor opruimkosten mogelijk” besprak ik reeds de voorwaarden voor het verlenen van de subsidie voor de opruimkosten van drugsafval. Deze criteria zijn verruimd. Zo krijgen gemeenten nu ook een deel van hun personele kosten vergoed. Ook worden voortaan de kosten vergoed voor het opruimen van drugsafval uit gierkelders en riolen.

  Wie is verantwoordelijk?

  Voor de beantwoording van de vraag wie verantwoordelijk kan worden gehouden voor de opruim- en saneringskosten verwijs ik naar mijn vorige blog over dit onderwerp. Ook beantwoord ik daar de vraag of de dump van drugsafval aan de grondeigenaar kan worden toegerekend.

  Bij vragen neem je gerust contact met mij op.

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Ton van Os