blog

  Duurzaamheidsregels in de ruimtelijke ordening

  Afbeelding voor Duurzaamheidsregels in de ruimtelijke ordening

  Het is niet mogelijk om de ontwikkelingsmogelijkheden van veehouderijen in een bestemmingsplan te koppelen aan het certificeringsysteem Maatlat Duurzame Veehouderij, aldus de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in een uitspraak van 28 augustus 2015 over een bestemmingsplan van de gemeente Oirschot. Eerder oordeelde de Raad van State in gelijke zin over een bestemmingsplan van de gemeente Reusel De Mierden. Toch houdt de provincie Noord-Brabant vol. Zij wil dat gemeenten bouwplannen van veehouders toetsen aan de zogeheten Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij en deze score verwerken in hun bestemmingsplannen. Via de Verordening ruimte 2014 probeert zij een en ander af te dwingen. Volgens mij zijn de betreffende provinciale regels grotendeels in strijd met de goede ruimtelijke ordening en het rechtszekerheidsbeginsel, en zal de Raad van State in een voorkomend geval oordelen dat deze regels onverbindend zijn. Voor zover mij bekend heeft de Raad van State ten aanzien van de Brabantse Zorgvuldigheidsscore nog geen oordeel geveld. Het is wachten op de eerste uitspraak van de hoogste bestuursrechter.

  Intussen is de Brabantse Zorgvuldigheidsscore wel voorgelegd aan de civiele rechter. De Nederlandse Vakbond voor Varkenshouders (NVV) heeft bot gevangen bij de rechtbank Oost-Brabant. Op 26 augustus 2015 heeft zij om diverse formele redenen de vorderingen van de NVV niet-ontvankelijk verklaard. Hoewel op deze formele argumenten wel wat valt af te dingen, verwacht ik niet dat de NVV hoger beroep zal instellen. De weg naar de bestuursrechter (via een beroep tegen een – eventueel met het oog op een proefprocedure ‘uitgelokt’ – besluit) is goedkoper en sneller. Bovendien heeft zo’n procedure gezien de uitspraken inzake Oirschot en Reusel De Mierden goede kansen.

  Overigens denkt de provincie Noord-Brabant dat zij via het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (alsnog) een gedegen juridisch fundament onder de BZV heeft gelegd. Ik denk dat deze vlieger niet opgaat. Mocht je geïnteresseerd zijn in mijn argumenten, lees dan mijn annotatie onder Agr.r. 2015/5794.

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Daisy Adams