blog

  Externe saldering Nbw 1998: niet relevant of nog vee wordt gehouden

  Afbeelding voor Externe saldering Nbw 1998: niet relevant of nog vee wordt gehouden

  Op 28 september 2016 heeft de Raad van State in klare taal bevestigd dat het bij externe saldering in het kader van vergunningverlening op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw) niet relevant is of tot het moment van intrekking van de vergunning, of tot het moment waarop de overeenkomst over de overname van de stikstofdepositie wordt gesloten, nog vee aanwezig was op het saldo-gevende bedrijf. Wel is relevant of het bedrijf op dat moment feitelijk nog aanwezig was. Dat is het geval als de hervatting van het bedrijf mogelijk is zonder dat daarvoor een vergunning op grond van artikel 19d Nbw voor de realisering van een project, is vereist. Externe saldering kan alleen met stikstofdeposities die waren vergund op de referentiedatum en die ook nog aanwezig waren of konden zijn tot het moment van intrekking van de milieuvergunning of het sluiten van de overeenkomst over de overname van de stikstofdepositie ten behoeve van de uitbreiding van het saldo-ontvangende bedrijf.

  Let wel, onder de PAS is externe saldering in het vergunningspoor niet langer toegestaan. Deze uitspraak is dus enkel relevant voor lopende kwesties en kwesties die onder de reikwijdte van het overgangsrecht bij de PAS vallen.

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Lotte van Dinteren