blog

  Fietsers beschermen tegen drift?

  Renske van Dreumel Publicatiedatum: 20 juni 2017 Laatste update: 2 augustus 2019
  Afbeelding voor Fietsers beschermen tegen drift?

  Planologisch hoeft geen rekening te worden gehouden met de bescherming van fietsers tegen drift van gewasbeschermingsmiddelen.

  De Raad van State overwoog in de uitspraak van 14 juni 2017 dat een fietspad niet is te beschouwen als een functie die gevoelig is voor de gevolgen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. De gemeenteraad had dan ook terecht aangenomen dat de gezondheid van langsrijdende fietsers niet onaanvaardbaar wordt aangetast en dat de bedrijfsvoering van de teler niet door het komende fietspad wordt belemmerd.

  De uitspraak is in lijn met eerdere jurisprudentie hierover. In de uitspraak van 3 september 2014 overwoog de Raad van State eveneens dat gelet op de aard van het gebruik van het fietspad en de korte verblijfsduur ter plaatse, de gemeenteraad zich terecht op het standpunt had gesteld dat een fietspad niet moet worden beschouwd als een functie die gevoelig is voor de gevolgen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. In het kader van een goede ruimtelijke ordening was het dan ook niet noodzakelijk om een afstand van ten minste 50 meter te bewaren tussen de landbouwpercelen en de fietsroute.

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Teuntje Verbaandert