blog

  Fosfaatreductie 2017: kort geding en belangrijke data

  Peter Goumans
  Peter Goumans Publicatiedatum: 24 maart 2017
  Afbeelding voor Fosfaatreductie 2017: kort geding en belangrijke data

  Kort geding

  In de media is veel aandacht voor acties van rundveehouders die aankondigen de Regeling fosfaatreductieplan 2017 aan de kaak te willen stellen. Deze Regeling is per 1 maart 2017 van kracht en zet in op vermindering van het aantal runderen in 2017. Heffingen moeten de veehouders aanzetten om hun veebestand af te bouwen tot (voor melkleverende bedrijven) het niveau van 2 juli 2015 (- 4% behalve voor grondgebonden bedrijven) en 15 december 2016 (voor niet-melkleverende bedrijven). Hoe die Regeling precies in elkaar steekt, leg ik in een vervolgblog uit. Dan ga ik ook in op de door staatssecretaris Van Dam aangekondigde aanpassingen. Voor veel bedrijven pakt deze Regeling door de peildata in 2015 en 2016 zeer onbillijk uit. Daarom valt goed te begrijpen dat veehouders een rechterlijke toetsing uitlokken. 

  In samenwerking met Linssen CS Advocaten heeft ons kantoor over de Regeling direct contact gelegd met de staatssecretaris. Die wil van geen wijken weten. Daarom is een kort geding voorbereid. Om een representatieve doorsnee van de door de Regeling getroffen bedrijven aan de Rechter te kunnen voorleggen is een selectie gemaakt. Zo wordt de impact van de Regeling op de hele sector van rundveebedrijven voor de rechter duidelijk en kan het kort geding efficiënt en doelmatig worden gevoerd. In het kort geding wordt de Voorzieningenrechter gevraagd om de Regeling onverbindend te verklaren en buiten werking te stellen. Die uitspraak is dan richtinggevend voor alle getroffen bedrijven. Het kort geding vindt plaats op 12 april 2017 om 11.00 uur. De uitspraak zal binnen maximaal 2 weken volgen. Ongelukkig is dat de uitspraak dus pas in de tweede helft van april komt. Voor veehouders betekent dat in die maand weinig meer te sturen valt. 

  Diverse initiatieven

  Hierna zijn er meer initiatieven voor een kort geding gevolgd. Enkele individuele bedrijven hebben daaraan concreet uitvoering gegeven. Op 12 april worden daarom nog twee kort gedingen behandeld. Anderen hebben in de media wel een kort geding aangekondigd, maar dat nog niet in concrete actie vertaald. Die aanpak is niet bijster efficiënt en stelt de rechtbank voor organisatorische problemen. 

  Actie vóór 1 april

  Ondertussen nadert de datum van 1 april met rasse schreden. Vóór die datum moeten rundveehouders melden of een beroep wordt gedaan op de knelgevallenvoorziening in de Regeling. Die melding kan digitaal plaatsvinden via mijn.rvo.nl. De knelgevallenvoorziening in de Regeling is uiterst beperkt en zal slechts zelden een oplossing bieden. Als een rundveebedrijf niet onder de voorziening valt, maar de veehouder meent dat zijn bedrijfssituatie als knelgeval (onbillijkheid van overwegende aard) zou moeten worden aangemerkt, is het zinvol om dit te melden. Tegen de beslissing op die melding staat immers bezwaar en beroep (op het College van Beroep voor het bedrijfsleven) open. Dat maakt een beoordeling door de Rechter mogelijk. Wacht dus de uitkomst van het kort geding niet af en onderneem tijdig actie om deze mogelijkheid veilig te stellen. Als je dat wenst adviseren wij je graag. Bezwaar en beroep staat ook open tegen de inning van opgelegde heffingen. De termijnen voor bezwaar en beroep zijn steeds 6 weken. De datum van 1 april is overigens ook van belang om de overname van een beëindigd bedrijf te melden. Als de overname na 1 maart plaatsvindt, moet de melding binnen 1 maand worden gedaan. 

  E-mailadres voor vragen

  De regelgeving met betrekking tot fosfaatreductie is zeer complex. Al snel ontstaan er vragen. Daarom stellen wij een e-mailadres open. Daar kun je met juridische vragen terecht. De e-mail richt je aan: fosfaatreductie@hekkelman.nl  

  Vervolg

  Naar de uitkomst van het kort geding is iedereen nieuwsgierig. Natuurlijk bericht ik je daarover. Maar eerst volgen blogs over de Regeling fosfaatreductieplan 2017, de knelgevallenproblematiek en de “stoppersregeling”. Blijf mijn blogs lezen om op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen. 

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Quir Laumans