blog

  Geen nieuwe Green Deal "Insecten voor feed, food en farma"

  Afbeelding voor Geen nieuwe Green Deal

  Op 31 december 2015 is de Green Deal ‘Insecten voor feed, food en farma’ geëindigd. Deze Green Deal is tussen de Rijksoverheid en de VENIK (Verenigde Nederlandse Insectenkwekers) gesloten. Op grond van de Green Deal rustte op de Rijksoverheid de inspanningsverplichting om onnodige belemmeringen in (Europese) wet- en regelgeving voor de toepassing van insecten in (dier)voeding, daar waar mogelijk weg te nemen. De Green Deal heeft geresulteerd in een duidelijk inzicht in de wettelijke belemmeringen ten aanzien van de toepassing van insecten in diervoeders, die aanwezig zijn in enkele EU-Verordeningen met betrekking tot diergezondheid, dierlijke productie en dierlijke reststromen. Deze wettelijke belemmeringen zijn echter nog niet weggenomen.

  Op 8 maart 2016 heeft de staatssecretaris van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer bekend gemaakt dat geen nieuwe Green Deal voor de toepassingsmogelijkheden van insecten in (dier)voeding nodig is. De staatssecretaris wijst er op dat Nederland voorstander is van het wegnemen van belemmeringen in Europese wet- en regelgeving ten behoeve van het gebruik van insecten, mits dit kan op een veilige manier voor mens, dier en milieu. Daarnaast wijst hij er op dat Nederland hier actief voor pleit in Europa en dit ook zal blijven doen.

  De staatssecretaris is van mening dat het sluiten van een nieuwe Green Deal niet bijdraagt aan het Europese proces dat moet leiden tot het verbeteren van de toepassingsmogelijkheden van insecten in feed en food. Hij geeft hierbij aan dat verschillende EU-lidstaten in dit proces een ‘aarzelende houding’ tonen. Met VENIK blijft afstemming plaatsvinden over de Nederlandse inzet in Brussel.

   

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Quir Laumans