blog

  Gelders Plussenbeleid in werking getreden

  Dianne Jennissen
  Dianne Jennissen Publicatiedatum: 28 maart 2017
  Afbeelding voor Gelders Plussenbeleid in werking getreden

  Gelders Plussenbeleid vastgesteld

  Zoals ik in mijn blog van 9 maart 2017 al schreef, hebben Provinciale Staten van de provincie Gelderland op 1 maart 2017 het Actualisatieplan Omgevingsverordening en -visie, waarvan het Gelders Plussenbeleid onderdeel is, vastgesteld. Voor een nadere, inhoudelijke uiteenzetting van dit Actualisatieplan en het Gelders Plussenbeleid, verwijs ik je graag naar eerdere blogs van mijn collega Paul Bodden, van 3 augustus 2016 en 3 februari 2017.

  Gelders Plussenbeleid in werking getreden

  Op 21 maart 2017 is bovengenoemd vaststellingsbesluit bekendgemaakt (Provinciaal blad 2017, nr. 1234). Hiermee zijn de geactualiseerde Omgevingsverordening en –visie en dus ook het Gelders Plussenbeleid op 22 maart 2017 in werking getreden.

  Gemeentelijk ruimtelijk beleid

  Uit de geactualiseerde Omgevingsverordening volgt, dat in het vervolg nieuwe bestemmingsplannen slechts mogen voorzien in een mogelijkheid tot uitbreiding van het bouwvlak van een niet-grondgebonden veehouderij gelegen in een aangewezen ‘gebied Plussenbeleid’, indien deze uitbreiding voldoet aan de beleidsregels die door de gemeenteraad ter zake van het Plussenbeleid zijn vastgesteld. Deze gemeentelijke beleidsregels dienen in overeenstemming te zijn met de Omgevingsvisie Gelderland, waarin een paragraaf is opgenomen met ‘spelregels’ van het Plussenbeleid.

  Voor meer informatie kun je contact met mij opnemen.

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Daisy Adams