blog

  Gewijzigde ammoniak- en geuremissiefactoren per 1 oktober 2016

  Paul Bodden
  Paul Bodden Publicatiedatum: 28 september 2016
  Afbeelding voor Gewijzigde ammoniak- en geuremissiefactoren per 1 oktober 2016

  Op 1 oktober 2016 treden de gewijzigde Regeling ammoniak en veehouderij en de gewijzigde Regeling geurhinder en veehouderij in werking (Stcrt. 2016, nr. 49500 en Stcrt. 2016, 49498). Het betreft grotendeels administratieve wijzigingen. Het meest in het oog springt de wijziging voor huisvestingssystemen voor vleeskuikens. Dat betreft wel een inhoudelijke wijziging. 

  De geuremissiefactor voor huisvestingssystemen van vleeskuikens is voor het laatst in 2005 vastgesteld. Nadien zijn nieuwe meetseries uitgevoerd. Daaruit volgt dat het niveau van de geuremissies voor huisvestingssystemen van vleeskuikens hoger is dan werd aangenomen. De emissiefactoren zijn hierop aangepast. Aanleiding voor deze wijziging is het tussentijdse advies van de Bestuurlijke werkgroep evaluatie geurregelgeving veehouderij. Zie daarover nader mijn blog van 26 oktober 2015 

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Anita Serra