blog

  Grondgebondenheid en bestemmingsplan

  Paul Bodden
  Paul Bodden Publicatiedatum: 20 januari 2017
  Afbeelding voor Grondgebondenheid en bestemmingsplan

  Paardenfokkerij

  Mede gezien de (nog steeds) voortdurende tendens tot schaalvergroting in de veehouderij, rijst regelmatig de vraag of een bedrijf nog wel ‘grondgebonden’ is als bedoeld in het bestemmingsplan. Bepalend is de definitie van het begrip ‘grondgebonden’ in het betreffende bestemmingsplan. Illustratief is de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 21 december 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:3347). Aan de orde was een paardenfokkerij. Het betreffende bestemmingsplan definieerde een grondgebonden agrarisch bedrijf onder andere als een bedrijf dat (nagenoeg) geheel afhankelijk is van de agrarische grond als productiemiddel en waar (nagenoeg) geheel gebruik wordt gemaakt van open grond. De rechtbank had geoordeeld dat sprake was van een grondgebonden agrarisch bedrijf, reeds omdat de beschikbaarheid van een weiland redelijkerwijs nodig is om succesvol paarden te kunnen fokken. 

  Winter- vs. zomerperiode

  De Afdeling koos een andere benadering. De Afdeling stelt vast dat de beschikbare agrarische grond in de winterperiode in ongeveer 50% van de voerbehoefte van de paarden voorziet. Dat vindt de Afdeling onvoldoende om te kunnen spreken van (nagenoeg) geheel afhankelijk van de agrarische grond als productiemiddel. Dat de beschikbare grond in de zomerperiode volledig in de voerbehoefte van de paarden voorziet, leidt volgens de Afdeling niet tot een andere conclusie. 

  Planregeling bepalend

  In deze zaak ging het om een paardenfokkerij. Vergelijkbare discussies hebben we de afgelopen jaren met name gezien bij de melkrundveehouderij, in verband met de expansie die in die sector na het vervallen van het melkquotum plaatsvond. Omdat de bestemmingsplanregeling bepalend is, kan de grondgebondenheid soms zo klaar als een klontje zijn. Wordt de melkrundveehouderij bijvoorbeeld letterlijk genoemd in de definitie van grondgebonden bedrijf, dan wordt aan een toetsing van de mate van grondgebondenheid niet toegekomen. Meer weten over grondgebondenheid? Neem gerust contact met mij op.

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Wiebe van de Rijt