blog

  Huidige of oude Rav-normen bij externe saldering?

  Afbeelding voor Huidige of oude Rav-normen bij externe saldering?

  Op grond van het overgangsrecht mag na de inwerkingtreding van de PAS nog steeds een Natuurbeschermingswetvergunning worden verleend met behulp van externe saldering, mits wordt voldaan aan de eisen die het overgangsrecht hieraan stelt. Externe saldering is ook nog mogelijk in het kader van een bestemmingsplan. Zie hiervoor het blog “Natura 2000 en bestemmingsplan: externe saldering nog mogelijk?”. 

  Regeling ammoniak en veehouderij

  Sinds de wijziging van de Regeling ammoniak en veehouderij (hierna: Rav) per 1 augustus 2015 is het de vraag of de ammoniak van de zogenaamde saldogevende bedrijven moet/mag worden berekend aan de hand van de huidige Rav-normen ofwel de Rav-normen zoals deze daarvoor golden. De Raad van State lijkt hierop antwoord te geven in de uitspraak van 21 december 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:3426). De Raad van State overweegt in deze uitspraak dat terecht is gerekend met de huidige Rav-normen. Kanttekening hierbij is dat in deze zaak gerekend was met minder ammoniak (op grond van de huidige Rav) dan de ammoniak op grond van de oude Rav. Het is niet zeker hoe de uitspraak zou hebben geluid als op grond van de huidige Rav sprake is van méér ammoniak dan op grond van de oude Rav. Lees: méér ammoniak dan ten tijde van de vergunningverlening aan het bedrijf op/na het moment van aanwijzing van het Natura 2000-gebied en ten tijde van het intrekkingsbesluit. De vraag is of in zo’n geval ook de huidige Rav mag worden gebruikt. Hier gaat de Afdeling niet op in. 

  Aangezien dit – tot dusver – de enige uitspraak is over dit onderwerp, blijft het de vraag of in alle gevallen de ammoniak van saldogevende bedrijven berekend moet/mag worden met de huidige Rav. 

  Ik houd je op de hoogte over nieuwe ontwikkelingen op dit vlak. Bij vragen kun je contact met mij opnemen.

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Quir Laumans