blog

  Inwerkingtreding driftreductieplicht in Activiteitenbesluit: (ook) relevant voor beoordeling ruimtelijke ontwikkelingen

  Renske van Dreumel Publicatiedatum: 4 september 2017 Laatste update: 2 augustus 2019
  Afbeelding voor Inwerkingtreding driftreductieplicht in Activiteitenbesluit: (ook) relevant voor beoordeling ruimtelijke ontwikkelingen

  Eerder blogde ik over het voorgestelde nieuwe artikel 3.78a van het Activiteitenbesluit milieubeheer in verband met de vermindering van emissies van gewasbeschermingsmiddelen in de glastuinbouw en open teelten. Binnenkort wordt de datum van inwerkingtreding bepaald bij Koninklijk Besluit (Stb. 2017, 305, artikel II).

  Uit de brief van de Staatssecretaris van 14 juli 2017 (TK 2016-2017, 27 858, 398) blijkt dat de inwerkingtreding van het besluit tot wijziging van het Activiteitenbesluit was voorzien op 1 september 2017. Dit is echter niet gehaald. Wel is inmiddels de wijziging van het Activiteitenbesluit aangeboden aan de Tweede Kamer en gepubliceerd in het Staatsblad (Stb. 2017, 305).

  Op grond van het voorgestelde nieuwe artikel 3.78a Activiteitenbesluit wordt het verplicht om bij open teelten te spuiten met een driftreductie van 75%, óók als het perceel niet is gelegen aan een watergang. Vanaf de inwerkingtreding kan en dient bij de beoordeling van ruimtelijke ontwikkelingen hiermee rekening te worden gehouden. Een driftreductie van 75% is immers relevant voor de omvang van de spuitzone tot gevoelige objecten.

  Zodra de datum van inwerkingtreding bij Koninklijk Besluit is bepaald, breng ik je hiervan op de hoogte.

  Bij vragen kun je gerust contact met mij opnemen.

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Quir Laumans