blog

  Is verplaatsing van een pelsdierhouderij toegestaan?

  Paul Herder Publicatiedatum: 15 april 2016 Laatste update: 10 september 2021
  Afbeelding voor Is verplaatsing van een pelsdierhouderij toegestaan?

  Op 15 januari 2013 is de Wet verbod pelsdierhouderij in werking getreden. Onder meer de Nederlandse Federatie van Edelpelsdierenhouders (NFE) heeft het verbod bij de rechter bestreden. Na uitspraken van de rechtbank en het gerechtshof ligt de zaak inmiddels bij de Hoge Raad. Of de wet van kracht zal blijven, zal afhangen van het oordeel van de Hoge Raad. Ondanks dat nog niet definitief bekend is of de wet in stand zal blijven, moeten pelsdierhouders op dit moment aan de wet voldoen. In de wet is opgenomen dat het verboden is een pelsdier te houden of doden. Bestaande bedrijven kunnen gebruik maken van de overgangstermijn tot 1 januari 2024. Een nieuwe pelsdierhouderij beginnen is niet toegestaan. Hoe zit dat met een verplaatsing? Is dat ook verboden?

  Verplaatsing

  Op grond van de wet mag een pelsdierhouderij in de overgangsperiode worden verplaatst indien op de oude locatie de pelsdierhouderij wordt opgeheven en er geen uitbreiding van dieraantallen plaatsvindt. De verplaatsing dient daarnaast te worden gemeld bij het ministerie van economische zaken. Dat het is toegestaan om een pelsdierhouderij te verplaatsen is bevestigd door Staatssecretaris Van Dam in zijn brief aan de Tweede Kamer van 5 april 2016. Van Dam wijst daarnaast op de in de Regeling uitvoering Wet verbod pelsdierhouderij opgenomen verplichting om binnen vier werken de verplaatsing te melden. Ben je van plan om jouw pelsdierhouderij te verplaatsen? Zorg er dan voor dat de verplaatsing voldoet aan de voorwaarden.

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Judith Schröder