blog

  Jurisprudentie referentiesituatie Nbw-vergunning: alternatieve milieuvergunning (of/of-vergunning) en eerdere Nbw-vergunning

  Afbeelding voor Jurisprudentie referentiesituatie Nbw-vergunning: alternatieve milieuvergunning (of/of-vergunning) en eerdere Nbw-vergunning

  Met een alternatieve milieuvergunning (een zogenaamde of/of-vergunning) worden twee verschillende bedrijfssituaties vergund. Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant stelden zich op het standpunt dat enkel de bedrijfssituatie met de laagste stikstofemissie (van de twee vergunde bedrijfssituaties) mag worden gebruikt als referentiesituatie voor de Nbw-vergunning. Klopt dat? En hoe zit het met een verleende Nbw-vergunning? Geldt deze als referentiesituatie of toch een eerdere milieuvergunning op de referentiedatum?

  Met een alternatieve milieuvergunning (een zogenaamde of/of-vergunning) worden twee verschillende bedrijfssituaties vergund. Vaak betreft het twee verschillende veebezettingen met een verschillende stikstofemissie (en –depositie). De agrariër mag kiezen welke veebezetting hij op grond van de vergunning houdt. Dit heeft tot gevolg dat de agrariër een hogere en een lagere stikstofemissie mag veroorzaken. Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant stelden zich op het standpunt dat enkel de lagere stikstofemissie mag worden gebruikt als referentiesituatie voor de Nbw-vergunning. De Raad van State is het hiermee niet eens. De Raad van State geeft aan in de uitspraak van de Afdeling van 15 juni 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:1653) dat ook de hoogst vergunde stikstofemissie als referentiesituatie gebruikt mag worden voor de Nbw-vergunning. Dit is mijns inziens logisch. Het houden van de ene veebezetting zorgt er niet voor dat de milieuvergunning voor wat betreft de andere veebezetting is vervallen. Beide veebezettingen mogen worden gerealiseerd. De Raad van State geeft dan ook aan dat de alternatieve veebezetting niet daadwerkelijk hoeft te zijn gerealiseerd.

  Verder bevestigt de Afdeling in de uitspraak van 29 juni 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:1818) dat een eerder verleende Nbw-vergunning als referentiesituatie heeft te gelden voor een nieuwe Nbw-vergunning (en niet een milieuvergunning op de referentiedatum). Anders gezegd, een milieuvergunning op de referentiedatum geldt enkel als referentiesituatie bij het gebrek aan een eerdere Nbw-vergunning. Ook hierover bestond vaak discussie. Deze is hiermee van tafel.

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor Anita Serra