blog

  Keizersnede pakt verkeerd uit ...

  Peter Goumans
  Peter Goumans Publicatiedatum: 6 november 2015
  Afbeelding voor Keizersnede pakt verkeerd uit ...

  Op een zondag riep een veehouder de hulp in van een dierenarts. De veehouder constateerde problemen bij het afkalven van één van zijn koeien. De dienstdoende dierenarts was snel ter plaatse. Na onderzoek constateerde de dierenarts een draaiing van de baarmoeder, die niet handmatig kon worden verholpen. Met de veehouder besloot de dierenarts tot een keizersnede. Het kalf werd gehaald en de buikwond werd gesloten, waarna de dierenarts vertrok. Twee dagen later riep de veehouder de eigen dierenarts bij de koe, omdat deze inmiddels hoge koorts had. De operatiewond zag er goed uit, maar behandeling van de koe was nodig. De koe knapte echter niet op. De koe leed ondertussen aan melkziekte en haar gezondheidssituatie verslechterde in rap tempo. De situatie werd dermate ernstig dat uiteindelijk moest worden besloten de koe te euthanaseren. De ingreep van de dierenarts krijgt echter een vervelend staartje.

  Gesprek lost niets op

  De veehouder stelt zich op het standpunt dat zijn koe overleed vanwege complicaties die een gevolg waren van onzorgvuldig en onhygiënisch handelen van de dienstdoende dierenarts. Een gesprek biedt geen uitkomst. De veehouder dient daarom een klacht in bij het Veterinair Tuchtcollege.

  Oordeel Veterinair Tuchtcollege

  Op de koe werd na het overlijden geen sectie verricht. Het Veterinair Tuchtcollege kan daarom geen oorzakelijk verband vaststellen tussen de ingreep van de dierenarts en het overlijden van de koe. Met die constatering is de tuchtzaak echter niet af. Het Veterinair Tuchtcollege onderzoekt of de dierenarts tekort is geschoten in de zorg die hij als dierenarts de koe had moeten bieden. Bij de ingreep droeg de dierenarts een armband. De keizersnede werd met blote handen uitgevoerd en volgens de dierenarts had hij zijn handen, armen en de armband vooraf goed gewassen en ontsmet. Daarop is het Veterinair Tuchtcollege erg kritisch. Ter voorkoming van inwendige beschadigingen en om het risico op infecties zo klein mogelijk te houden, had de armband vooraf afgedaan moeten worden. Dat had de dierenarts nagelaten. Bij de ingreep is daarom onvoldoende zorgvuldigheid betracht, aldus het Veterinair Tuchtcollege. Geen onbegrijpelijk oordeel.

  Heldere les

  In zijn conclusie herhaalt het Veterinair Tuchtcollege dat niet vaststaat dat de snel verslechterende gezondheidssituatie van de koe en het overlijden zijn veroorzaakt door de handelwijze van de dienstdoende dierenarts. Onjuist of nalatig handelen valt de dierenarts niet te verwijten. Maar een armband tijdens een ingreep is naar het oordeel van het Veterinair Tuchtcollege niet op zijn plaats. De dierenarts krijgt een waarschuwing aan de broek. Hieruit valt voor dierenartsen een heldere les te trekken: bij ingrepen geen sieraden! Maar ook voor de veehouder. Deze klachtzaak brengt hem immers niet verder. Omdat geen sectie is uitgevoerd, kan niet worden vastgesteld dat het overlijden van de koe de dienstdoende dierenarts kan worden verweten. Dat is voor een haalbare schadeclaim echter wel noodzakelijk.

  Geen blog meer missen?

  Wij houden je op de hoogte

  Afbeelding voor José Jochemsen-Vernooij